Linköping och Stockholm åter bland de bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige

2019-06-25
Hållbara transporter
Klimat

De tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2019 är (utan inbördes ordning) Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Resultat enligt kommunrankningen SHIFT.

självkörande buss i Helsingborg

Jämfört med förra året är det några förändringar, men samtliga tio som är med på topplistan i år har varit på topplistan under något tidigare år. Detta år är Linköping och Stockholm åter tillbaka på topplistan. Förra året föll Linköping bort ur listan liksom Stockholm som ej deltog förra året. Det innebär också att Eskilstuna och Karlstad halkat ned.

Gemensamt för alla tio i topp-kommunerna är att de har ett uttalat mål om att minska biltrafiken per capita. Något som är nödvändigt för att kunna bidra till att nå klimatmålen. Alla har också höga poäng inom de tre områdena Gör det möjligt, Ge förutsättningar och Se resultat.

Helsingborgs kommun är mest framåtblickande

Poängen inom det senaste området Blicka framåt skiljer sig åt lite mer mellan kommunerna, så också mellan de tio bästa. Helsingborg sticker ut genom att vara den kommun som har högst poäng på det området. Det finns ett starkt stöd i Helsingborg för att arbeta med nya tekniska lösningar och tjänster i transportsystemet Helsingborg. Det innebär att de i hög grad arbetar med frågor kring digitaliseringen av transportsystemet såsom autonoma fordon, elektrifiering, transport som tjänst (kallas också MaaS-Mobility as a Service) och Big data inklusive öppen data. Helsingborg har som ambition att dela med sig så mycket som möjligt som öppen data. Tillsammans med Umeå och storstäderna Stockholm och Göteborg tillhör de också de kommuner som säger sig ha tillräckliga resurser för att arbeta med innovationsfrågor kring transportsystemet.

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. I rankningen i år ingår de 40 största kommunerna. Vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter 2019 presenteras i Almedalen den 3 juli på seminariet ”Trafiken ökar – kommer vi klara transporternas klimatmål?”.

Tio i topp 2018:

 • Lund
 • Örebro
 • Malmö
 • Umeå
 • Göteborg
 • Västerås
 • Helsingborg
 • Uppsala
 • Eskilstuna
 • Karlstad

Tio i topp 2017:

 • Lund
 • Stockholm
 • Malmö
 • Örebro
 • Linköping
 • Västerås
 • Göteborg
 • Eskilstuna
 • Umeå
 • Luleå

Mer information

Läs mer om SHIFT.

Eller kontakta Karin Neergaard, projektledare för SHIFT, 010-456 56 16.