Lund är bäst på hållbara transporter 2019 – Luleå mest innovativa

2019-07-03
Hållbara transporter
Samhällsplanering
Stadsutveckling

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2019 är Lunds kommun, visar Trivectors kommunrankning SHIFT. Att Lund vinner i år igen är för att de fortsatt är bra på mycket. Lund uppnår 86 procent av totalpoängen och ligger mycket högt inom tre av de fem områden som bedöms: Gör det möjligt, Skapa förutsättningar och Se resultat.

Vinnare SHIFT 2019

–  Lund har en bra helhet; de har både gett bra förutsättningar för gång och cykel och kollektivtrafik, men har också sedan ganska lång tid tillbaka arbetat för lägre hastigheter inom tätorten och med biltrafik och parkeringsfrågor. Det är denna kombination som ger resultat, säger Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT. Lund är en av de kommuner i Sverige som har högst andel hållbart resande och lägst bilresande. Det är bara Stockholm, Göteborg och några orter längs tunnelbanelinjerna som har lägre bilresande. Lund har också bland de lägsta talen när det gäller döda och svårt skadade i trafiken.

De senaste åren har Lund framförallt förbättrat sig kraftigt när det gäller arbetet med fossilfri fordonsflotta inom den egna verksamheten, ett område som tidigare var en av Lunds få svaga punkter. Där ligger man idag på plats 5 av de 40 största som ingår i SHIFT. Lund tillhör också en av tre kommuner som säger att de i hög grad har åtgärder i planeringen som kommer bidra till att nå Lunds del av klimatmålet. Inom området Blicka framåt, som bland annat handlar om digitalisering och samverkan och är nytt från förra året, ligger Lund däremot en bit efter de bästa kommunerna, men ändå över medel.

–  Det är väldigt glädjande att vi återigen tilldelas detta pris! Det visar att klimatarbetet genomsyrar allt vi gör. Det finns ett stort engagemang för hållbar utveckling hos såväl medborgare som medarbetare i Lunds kommun. Nu ska vi fortsätta utveckla vårt arbete för gröna och hållbara transporter och göra kontinuerliga uppföljningar för att följa hur arbetet fortskrider, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Luleå får hederspris för innovativa insatser

Samtidigt får Luleå kommun hedersomnämnande för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

Europeiskt verktyg grund för kommunrankning

Trivector har tillsammans med partners inom EU tagit fram EcoMobility SHIFT, ett verktyg för att mäta hållbara transporter i städer. Baserat på detta verktyg har Trivector skapat kommunrankningssystemet SHIFT för Sverige, som i år görs för sjätte gången. I år deltar 40 kommuner. Resultaten bygger på kommunernas enkätsvar samt på data från nationella databaser.

Förra året vann Lund SHIFT och Uppsala kommun fick hedersomnämnande för sitt arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2019, tio i topp[1] (förra årets placering inom parentes)

1 Lund 236 (1)
2 Stockholm 221 (-)
3 Umeå 221 (4)
4 Örebro 219 (2)
5 Malmö 213 (3)
6 Göteborg 208 (5)
7 Uppsala 207 (8)
8 Västerås 205 (6)
9 Linköping 205 (11)
10 Helsingborg 203 (7)

[1] Stockholm deltog ej förra året. Poängen är avrundad, Västerås har marginellt högre poäng än Linköping.

Luleå kommun får hedersomnämnande i SHIFT2019 för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

Mer information

Läs mer om kommunrankningen SHIFT och om Ecomobility SHIFT.

Vill du veta mer, kontakta gärna Karin Neergaard, 010-456 56 16, ansvarig för SHIFT.