Lund bäst på hållbara transporter för femte året i rad – Landskrona har klättrat snabbast

2020-09-15
Hållbara transporter
Klimat
Stadsutveckling

Nu är resultaten av årets SHIFT kommunrankning klara. Återigen är det Lunds kommun som är allra bäst i Sverige på hållbara transporter. Hederspris går till Täby och Huddinge kommuner för aktivt och framgångsrikt arbete under många år med säkra skolvägar och med att få elever att välja hållbara färdsätt. Årets klättrare är Landskrona kommun som klättrat hela sexton placeringar sedan förra året.

Lund spårväg

Lund vinner

Lunds kommun vinner för femte året i rad och det beror på att de håller en jämn och hög nivå inom alla områden som kommunrankningen mäter. Lund har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid och får höga poäng inom alla områden. På senare år har de lyft sig inom andelen fossilfria fordon i den egna flottan och ökat resurserna för innovation och samverkan.

– Det känns väldigt bra. Vi ser det som ett bevis på att det långsiktiga arbete som många i vår kommun lägger ner på hållbara transporter ger resultat. Vi har haft en politiskt enighet under många år och har ett bra innovationsklimat i kommunen. Det spelar stor roll, menar Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd i Lunds kommun.

Huddinge och Täby får hedersomnämnande för säkra skolvägar

Både Huddinge och Täby kommun får bonus och särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med säkra skolvägar.

– Det handlar både om åtgärder för att göra skolvägarna säkrare, men också om aktiviteter för att locka eleverna att välja hållbara färdsätt. Vi är speciellt imponerade av det kontinuerliga utvecklingsarbetet som pågått under flera år. Båda kommunerna har funnit arbetssätt som verkligen fungerar och som ger resultat, berättar Karin Neergaard, projektledare för SHIFT kommunrankning.

Landskrona är årets klättrare och har gått upp hela sexton placeringar, från plats 28 år 2019 till plats 12 i år. Kommunen har förbättrat sig avsevärt inom flera områden. De har fått en större andel 30-gator, arbetat mycket med mobility management, förbättrat sin cykelinfrastruktur och arbetat mer med godsplanering. De har även gjort insatser inom digitalisering samt ökat sin samverkan med andra aktörer.

Rankning av kommuners arbete med hållbara transporter

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. De 45 största kommunerna i Sverige har bjudits i att delta och i år är 36 av dem med. SHIFT kommunrankning bygger på det europeiska benchmarkingverktyget EcoMobilitySHIFT och baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från nationella databaser.

Prisutdelning äger rum på ett webbinar som Trivector arrangerar den 15 september på webbinariet. På samma webbinar berättar de vinnande kommunerna om hur de arbetar med hållbara transporter.

Mer information

PM SHIFT 2020

Resultatbilaga SHIFT 2020

För mer information, kontakta Karin Neergaard, Trivector, 010-456 56 16.