Många svenska kommuner erbjuder test av elcyklar

2017-06-07
Hållbara transporter

Mer än hälften av de kommunerna som tillfrågats erbjuder sina invånare eller anställda att testa en elcykel. Det visar svaren från Trivectors kommunrankning SHIFT2017. Syftet är att locka fler att välja cykeln istället för bilen på kortare sträckor.

Jönköpings kommun var tidigt ute med att marknadsföra elcykeln och har nått bra resultat.

– Över 3000 bilresor sparas in varje vecka bland kommunens beställare av förmånscykel. 67% av dessa cyklar är elcyklar och det är de som har den i särklass största överflyttningseffekten från bil till cykel, säger Olle Gustafsson, Jönköpings kommun.

Trollhättan började med sitt cykelbibliotek i höstas och har sedan dess haft en lång kö till elcyklarna som går att låna på biblioteket.

– Många av låntagarna har uttryckt att de tycker att det är roligt att prova nya saker. Kanske är det för att vi är en teknikstad, säger Rose-Mari Sandstedt i Trollhättans Stad.

I Helsingborg har kommunen lånat ut elassisterade lastcyklar till hushåll som erbjudit sig att ersätta så många bilresor som möjligt med lastcykel.

– Det som jag tycker är intressant är att alla som provat har sett så många fördelar, ingen har klagat på att det är svårt att komma fram med lådcykeln, säger Mattias Alfredsson på Helsingborgs Stad.

Kommunens anställda får prova

Många kommuner satsar också på förvaltningarna, att ge kommunens anställda möjlighet att prova de elassisterade cyklarna.

– Elcyklar har på kort tid blivit mycket populära, då de gör det möjligt att cykla längre sträckor och med tyngre last än vi orkar med ”vanlig cykel”. Kostnaden avskräcker dock en del och därför är det jättebra att kommunerna erbjuder intresserade att låna en elcykel och prova hur det känns innan de eventuellt köper en egen, säger Hanna Wennberg, affärsområdesansvarig, Trivector.

Rankar Sveriges kommuner

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser. Vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter 2017 presenteras vid ett seminarium i Almedalen den 5 juli: Är de svenska städernas transportsystem i fas med våra hållbarhetsutmaningar? Trivector arrangerar samma dag ett särskilt seminarium om elcyklar: Elcykling – fenomen att ta på allvar?

Mer information

För mer information kontakta Hanna Wennberg, cykelexpert, 010-456 56 08 eller Karin Neergaard, projektledare SHIFT 010-456 56 16.

Läs mer om SHIFT.