Mobilitetstjänsten EC2B används av allt fler

2020-11-23
Hållbara transporter
digitalisering
mobilitetstjänster

EC2B lanseras under hösten i tre olika fastigheter - för hyresgästerna på Mandolingatan i Göteborg, i det bilfria boendet Xplorion i Lund samt för de anställda på flera olika verksamheter vid Campus Johanneberg i Göteborg. Samtidigt får EC2B ny vd.

EC2B-app och cykelrum på Mandolingatan

Mobilitetstjänsten EC2B används sedan 2019 i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Göteborg. Nu tar EC2B ett stort steg framåt och introducerar appen  i tre nya användargrupper, två för privata hyresgäster och en för anställda.

Mandolingatan Göteborg

På Mandolingatan i Västra Frölunda får de 1400 hyresgästerna genom Projektet Dencity möjlighet att prova mobilitetstjänsten EC2B under tre månader. Starten sker den 31 oktober 2020. EC2B har fått uppdraget att agera Mobility Broker, vilket innebär att vi tar helhetsansvar för att etablera, driftsätta och förvalta en komplett MaaS-lösning som innefattar både fysisk och digital infrastruktur, information och rådgivning. Med andra ord, ska vi  förse en fastighetsaktör med en komplett mobilitetslösning. Projektet är en del av forskningsprojektet Dencity och syftet är att utveckla innovativa lösningar för hållbara och yteffektiva person- och godstransporter i täta städer. Medverkande parter är Framtiden Byggutveckling, Poseidon och EC2B.

Xplorion, Lund

I Lunds kommunala fastighetsbolags bilfria satsning Xplorion på Brunnshög i Lund med 54 lägenheter, har hyresgästerna just flyttat in. Genom EC2B-tjänsten får de boende tillgång till cykelpool med flera olika typer av cyklar, bilpool från OurGreenCar och en taxibokningstjänst. Snart hoppas vi även kunna sälja biljetter från Skånetrafiken direkt i EC2B-appen.

Campus Johanneberg

Under hösten 2020 och drygt ett år framåt får ett antal anställda på Chalmers och andra företag som är verksamma på campusområdet i Johanneberg i Göteborg möjlighet att testa EC2B. Syftet är att främja hållbara tjänsteresor resande bland de anställda. Ett annat syfte är att testa hur en MaaS-tjänst kan öka attraktiviteten för ett geografiskt område samt hur affärsmodellen ser ut när ett antal företag samverkar. Projektet som kallas MoJo, är ett samarbete mellan EC2BChalmersChalmersfastigheterHSBAkademiska HusJohanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Energimyndigheten bidrar med ekonomiskt stöd.

Lennart Persson ny vd

Samtidigt som EC2B växer får företaget en ny vd. Från och med den 1 november 2020 är Lennart Persson vd. Med de nya etableringarna under hösten ser det ljust ut för EC2B att kunna ta nästa steg i att utveckla tjänsten och utöka marknaden.

-MaaS som begrepp är under utveckling och ligger helt rätt i tiden. Därför hoppas jag på många spännande samtal framöver från samverkanspartners och kunder säger Lennart

En komplett och hållbar mobilitetstjänst

EC2B (www.ec2b.se) handlar om att erbjuda fastighetsaktörer eller arbetsgivare en komplett och hållbar mobilitetstjänst för boende och/eller anställda. De som bor eller jobbar i en EC2B-ansluten fastighet får tillgång till tjänsten via EC2B-appen. Via den får de snabb överblick över vilka transportalternativ som finns tillgängliga här och nu. Kanske väljer användaren att ta bussen till jobbet, boka en lastcykel för en tjänsteresa eller ta reda på var närmaste lediga bilpoolsbil finns. Utöver mobilitetstjänster så innehåller också EC2B individuell rådgivning och ett användarcommunity. EC2B erbjuder dig som kund en komplett mobilitetstjänst utifrån dina behov.

Mer information

Vill du veta mer om mobilitetstjänsten EC2B eller om något av projekten där EC2B används, se www.ec2b.se. Du kan också kontakta Lennart Persson, 010-456 56 03.