Möt oss på Transportforum 2017

2017-01-05
Hållbara transporter
Beteende
Kollektiva transporter
Stadsutveckling

Transportforum, som går av stapeln 10-11 januari i Linköping, är Nordens största årliga konferens inom transportområdet. Trivector medverkar denna gång med 20 föredrag på 18 olika sessioner och pratar bland annat om cykling, kollektivtrafik, åtgärder och styrmedel, godstrafik och stadsutveckling. Kom gärna och lyssna på oss! Du är också varmt välkommen till vår monter (nr 40).

Kom och lyssna på ett eller flera av våra föredrag:

TISDAG

Session 5: 11.00-12.30: Behov av åtgärder och styrmedel – underlag för stadsmiljöavtalen. Emeli Adell

Session 15: 13.15-14.45: Samlastningscentraler i den attraktiva staden. Anna Clark och Pernilla Hyllenius Mattisson

Session 19: 13.15-14.45: Utformning och dimensionering av väntytor för cyklister vid signaler. Erik Stigell

Session 20: 13.15-14.45. Modellering av cykeltrafikresor. Sebastian Fält

Session 25: 15.30-17.00. Ordförande: Christer Ljungberg
Session 25: 15.30-17.00. TraReg − nu behöver vi en regional TRAST-handbok! Caroline Ljungberg

Session 29: 15.30-17.00: Eco mobility shift i Sundsvall. Katarina Evanth (samt Lars Brännström Kommunalförbundet Västernorrland)

Session 32: 15.30-17.00: Trafikeffekter av nya former av bilanvändning. Erik Stigell (samt Kerstin Alquist, Stockholms stad)
Session 32: 15.30-17.00: Åtgärder som gett effekt – grönare arbetspendling inom Region Östergötland. Pernilla Hyllenius Mattisson (samt Annelie Frick, Region Östergötland)

ONSDAG

Session 45: 09.00-10.30: Resvaneundersökning genom mobilen − resultat och konsekvenser. Anna Clark

Session 53: 09.00-10.30: Stockholms stads erfarenheteter och effekter av miljökrav i upphandlingar. Kristina Nyström (samt Per Erik Österlund Stockholms stad)
Session 53: 09.00-10.30. Ordförande: Kristina Nyström

Session 58: 09.00-10.30. Kollisioner mellan cyklister – när, var, hur och varför inträffar de? Jonas Åström
Session 58: 09.00-10.30: Äldre fotgängares samspel med cyklister – inte bara en fråga om (o)trygghet. Katarina Evanth

Session 61: 11.00-12.30: Vem ska göra jobbet för att transportsektorns utsläppsmål ska nås? Lena Smidfelt Rosqvist

Session 67: 11.00-12.30: Medborgardeltagande och sociala konsekvensanalyser – utveckling av nya linjenät. Malin Gibrand (samt Stefan Bojander, Landstinget i Uppsala län)

Session 76: 11.00-12.30: Systemeffekter av HCT på väg. Emeli Adell

Session 84: 14.00-15.30: Taktfull kollektivtrafik ökar resandet. Mats Améen

Session 86: 14.00-15.30: Europas största hållbara stadsdel – Frihamnen i Göteborg. Rasmus (samt David Backelin, Göteborgs Stad)

Session 87: 14.00-15.30: Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist
Session 87: 14.00-15.30. Modell för inkludering av sociala nyttor i stadsområdesinvesteringar. Lena Smidfelt Rosqvist

Session 94: 14.00-15.30: Hur blir det för cyklister och fotgängare i ett uppkopplat och samverkande transportsystem? Jonas Åström
Session 94: 14.00-15.30: Elcyklar, snabb-elcyklar, motoriserade cyklar: hur definieras de, och vad vet vi om säkerhetsrisker? Jonna Milton

Läs mer om Transportforum.

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.