Nöjda hyresgäster testade mobilitet som tjänst i pilotprojekt

2021-02-19
Hållbara transporter
digitalisering
Stadsutveckling

Under tre månader har 1400 hyresgäster i Västra Frölunda fått chans att testa mobilitetstjänster via EC2B, en app i mobilen. Genom appen har de fått tillgång till olika typer av elcyklar samt elbil och kollektivtrafikbiljetter. Nu utvärderas projektet.

Hyresgäster på Mandolingatan använder EC2B

Genom att använda appen EC2B har hyresgästerna i Poseidons fastigheter på Mandolingatan fått tillgång till elcykelpool via Cykelpoolen, elbil från Kinto Share samt kollektivtrafikbiljetter via Västtrafik. Utöver resetjänsterna har EC2B även erbjudit personlig reserådgivning till de boende under provperioden.

Resa i staden utan egen bil

Pilotprojektet startade den 31 oktober 2020 och har pågått i tre månader. Syftet med projektet Mobility Broker har varit att anpassa reseutbud och rådgivning efter platsens specifika förutsättningar och skapa möjligheter att resa i staden utan att äga egen bil. För att klara att förverkliga Göteborgs Stads vision om att bygga fler bostäder snabbt och kostnadseffektivt, behöver vi testa nya grepp för att frigöra ytor. Att erbjuda enkla lösningar som underlättar för människor att resa i sin vardag utan bil har visat sig vara en framgångsfaktor.

– Om vi omvandlar befintliga parkeringsplatser till andra ändamål såsom bostäder nyttjas resurserna effektivt samtidigt som vi kan skapa incitament för resande med andra färdmedel. Erbjuder vi samtidigt de boende tillgång till mobilitetstjänster, ökar vi förutsättningarna för ett hållbart resande, säger Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Hyresgäster passade på att testa

Omkring 70 hyresgäster på Mandolingatan har tagit tillfället i akt att prova mobilitetstjänsterna under provperioden.

– Jag tror att vi hade kunnat nå fler hyresgäster om vi hade kunnat vara på plats och informera om tjänsten. På grund av corona kunde vi inte det. De hyresgäster som provat har dock varit väldigt positiva till projektet, berättar Sara Boije af Gennäs

Projektet är en del av forskningsprojektet DenCity som syftar till att utveckla innovativa lösningar för hållbara och yteffektiva person- och godstransporter i täta städer. Medverkande parter är Framtiden Byggutveckling, Poseidon, RISE och EC2B.

EC2B används även av Brf och arbetsgivare

Appen EC2B används idag i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva på Guldheden i Göteborg, LKF:s nybyggda hyreshus Xplorion i Lund samt av arbetsgivaren på Campus Johanneberg i Göteborg inom ramen för projektet MoJo – Mobilitet Johanneberg.

Mer information

Läs mer om EC2B på ec2b.se eller kontakta Sara Boije af Gennäs.

Projektet presenteras på DenCitys digitala slutkonferens 18 mars. Anmäl dig via länken!

Se filmen om projektet DenCity. Den har tagits fram inom ramen för Dencity där EC2B varit leverantör av MaaS-tjänsten.