Ny vägledning om smart mobilitet och mobilitetstjänster

2020-08-24
Hållbara transporter
digitalisering
Kollektiva transporter
mobilitetstjänster

Digitaliseringen av transportsystemet går i snabb takt. På senare år har flera nya aktörer dykt upp i de större städerna med olika former av mobilitetstjänster. Det handlar om både fasta och flytande delningstjänster med bland annat bilar, cyklar och scootrar.

SKRs skrift Smart mobilitet och mobilitetstjänster

För att sprida erfarenhet och kunskap om dessa nya mobilitetstjänster, har Sveriges kommuner och regioner, SKR, i sommar publicerat skriften ”Smart mobilitet och mobilitetstjänster”. Syftet med skriften är dels att sprida kunskap, dels att visa kommuner och regioner hur de kan arbeta proaktivt och flexibelt med smart mobilitet och mobilitetstjänster.

Skriften har tagits fram av Trivector på uppdrag av SKR. I styrgruppen har det funnits representanter från Göteborgs stad, Stockholms stad, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun, Samtrafiken, Trafikverket, K2 och SKR.

Mer information

Ladda ner skriften: Smart mobilitet och mobilitetstjänster, så kan kommuner och regioner arbeta, SKR

Läs mer om Mobilitetstjänster och bilpooler.

För mer information, kontakta Axel Persson, 010-456 56 26, Christian Fredricsson, 010-456 56 81 eller Christer Ljungberg, 010-456 56 01.