Nya perspektiv när cykelbanor granskas med genusglasögon

2017-12-13
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Lunds kommun vill undvika slentriantänkande och att mäns resande prioriteras av gammal vana. De har därför låtit göra en genusanalys av sin nya plan för cykelinfrastruktur.

Genusanalysen, som gjorts av Trivector, tar sin utgångspunkt i data från resvaneundersökningar kring kvinnors och mäns cykling för att diskutera vilka grupper som använder vilka cykelbanor och i vilket ärende. Analysen har tittat på all cykling i staden, både arbetspendling och fritidsresande.

– Nu har vi underlag för att diskutera vilka som cyklar längs vilka stråk. Vi har fått en högre kunskap om vardagscyklingen, nya perspektiv och nya argument, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Majoritet kvinnor kring skolor

Analysen visar till exempel att det är fler kvinnor än män som arbetar och gör ärenden i området kring NovaLund och Mobilia (butiker), i anslutning till sjukhusområdet, liksom kring skolorna i Sankt Lars-området. En satsning på cykelbanor i dessa områden skulle därför särskilt gynna kvinnors resande.

I andra stråk är det fler män än kvinnor som cyklar, till exempel genom Ideon-området. Även de planerade cykelbanorna längs med spårvägen, som anläggs just nu, förväntas främst gynna mäns resande.

Vissa justeringar i cykelinfrastrukturplanen

Lunds kommun har efter genusanalysen blivit klar gjort vissa justeringar i cykelinfrastrukturplanen med hänvisning till jämställdhetsanalysen. I Dalby har till exempel en cykelsträcka prioriterats upp. I andra fall anser tekniska nämnden att andra argument väger tyngre, till exempel att planeringen redan kommit långt eller att man önskar samordna cykelsatsningar med andra projekt.

Mer information

Vill du veta mer om Lunds kommuns genusanalys, kontakta Emma Lund, 010-456 56 30 eller Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

Läs mer om jämställt och jämlikt transportsystem