Nystartat nätverk för hållbart resande i stadsbyggandet

2019-02-08
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Ett nytt nätverk för kommuner som arbetar med hållbart resande i stadsbyggandet har startat. Det kallas nya MMMiS och bygger på erfarenheter från ett tidigare nätverk.

MMMIS, nätverk för hållbart resande i stadsbyggandet

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS) är ett nätverk som startades av Energimyndigheten år 2012 och som sedan drevs vidare av Trivector Traffic. Nätverket har gett deltagande kommuner möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter för att utveckla sitt arbete med mobility management kopplat till stadsutvecklingsprojekt. Bland annat har det bidragit till ett antal nya trafikstrategier och parkeringsnormer med stort fokus på mobility management.

Sedan en tid tillbaka har flera något mindre kommuner efterfrågat ett nätverk där dessa frågor kan diskuteras. Detta nya nätverk är nu startat, och första nätverksträffen hölls tisdagen den 22 januari. På plats var bland annat representanter från Vallentuna, Södertälje, Nyköping, Kungsbacka, Mölndal, Enköping och Lerums kommuner.

Föreläsningar, diskussioner och presentationer

Det blev en dag fylld av intressanta diskussioner, föreläsningar och presentationer. Nätverket fick bland annat höra Olov Åslund från Energimyndigheten beskriva de verktyg som finns för att arbeta med mobility management, samt erfarenheter från första nätverket. Helena Olsson från Fastighetsägarna Stockholm berättade om framtidssäkring av fastigheter i övergången från parkering till mobilitet. Jessica Elmgren från Sundbybergs stad berättade om kommunens erfarenheter av att medverka i ”gamla” MMMiS, en medverkan som bland annat resulterat i stadens nya mobilitetsplan,

Finns plats för fler kommuner

Planen är att nätverket ska träffas tre gånger om året för att utbyta kunskap, diskutera problem och förutsättningar och lära sig mer om mobility management och hållbar mobilitet i stadsplanering och byggande. Nästa träff planeras till maj och det finns fortfarande plats för några ytterligare kommuner.

Mer information

Hör av dig till Sara Malm, 010-456 56 71, om din kommun vill vara med i nätverket, eller om du vill veta mer.

Läs mer om MMMiS och Mobility Management.