Nytt poddavsnitt med HG Wessberg

2017-03-27
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Samhällsplanering

Vi beklagar HG Wessbergs bortgång. Vi är väldigt tacksamma över det insiktsfulla och trevliga samtal vi hade om Sverigeförhandlingen. Mycket kompetens och kunnande har lämnat oss. HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, hade en gedigen bakgrund, bl.a. som statsrådssekreterare till Fredrik Reinfeldt och satt även som ledamot i Europeiska Revisionsrätten.

Vi träffade HG och fick svar på vad Sverigeförhandlingen är och faktiskt innehåller. HG berättade om hur Sverigeförhandlingen kan göra Sydsverige till ett arbetsmarknadsområde och det skifte som gjort att man nu satsar på infrastrukturbyggande kopplat till bostadsbyggande och inte var för sig. Dessutom om höghastighetstågen kommer att bli av och varför HG tycker att staten bör sälja sin andel i Telia. I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

Lyssna på HG Wessberg i Esplanad.