Nytt poddavsnitt med Lars Strömgren om cykelns plats i staden

2018-05-02
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Podden Esplanad har träffat Lars Strömgren för att diskutera cykling och vad det är som gör just cykeln så spännande. Lars Strömgren är ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclist’s Federation.

Vi diskuterade cyklingens utveckling, vilken roll cykeln fyller i att hjälpa till att nå våra högt uppsatta klimatmål och hur vi kan skapa plats i staden för cykeln tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

Lyssna på Esplanad.

Eller där poddar finns.

Esplanad är Trivector Traffics podd om staden, trafiken och framtiden. Vi tar upp trafik- och stadsutveckling ur ett brett perspektiv och diskuterar olika ämnen tillsammans med intressanta gäster.