Nytt white paper om Mobility Management 3.0

2018-04-20
Hållbara transporter
Beteende
Stadsutveckling

Trivectors Mobility Management-experter har tagit fram ett nytt white paper om Mobility Management 3.0, vad det innebär, vad som är nytt jämfört med tidigare versioner, vilka effekter det har och hur det kan stötta dig i klimatomställningen.

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som t.ex. information, kommunikation, organisation av tjänster och koordination av verksamheter.

Ger stora effekter

Arbetet med Mobility management har visat sig ge stora effekter. Det minskar klimatpåverkan, ökar hälsovinster och leder till bättre yteffektivitet. Genom att kombinera flera åtgärder för att öka det hållbara resandet, både mobility managementåtgärder och fysiska åtgärder, kan den totala effekten förstärkas jämfört med om åtgärderna skulle ha genomförts var för sig.

Caroline Ljungberg Toulson, till vem riktar sig detta white paper ?

– Detta white paper riktar sig till kommuner och andra organisationer som vill ta nästa steg i sitt mobility management-arbete. Det riktar sig även till fastighetsutvecklare, som redan i tidigt skede kan inkludera mobility management-åtgärder.

Varför tycker du att vi bör arbeta mer med mobility management?

– Ska vi nå våra klimatmål så måste vi arbeta med åtgärder för ett transportsnålt samhälle, och där kommer mobility management att vara en viktig del. Det är dags att vi tar nästa steg i arbetet och där kommer kommuner såväl som andra organisationer att spela en viktig roll!

Ladda ner

Ladda ner vårt white paper: Framtidens mobility management – från beteende- till normförändring

Mer information

Läs mer om Mobility Management

Gå en kurs i Mobility Management 3.0

Eller kontakta författarna till detta white paper:
Caroline Ljungberg-Toulson, caroline.ljungberg-toulson@trivector.se på 010-456 56 19 eller
Caroline Mattsson caroline.mattsson@trivector.se på 010-456 56 43.