Ökad kunskap om effektiva åtgärder ska snabba på klimatarbetet

2020-02-05
Hållbara transporter
Klimat

Enligt riksdagens klimatmål ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minska med 70 procent till 2030. För att klara detta behövs ökad kunskap om vilka metoder och åtgärder som fungerar och i vilka sammanhang. Vilka åtgärder kan sättas in på fler platser? Vilka kan genomföras i större skala?

Syftet med Arena för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet för städer är att, genom erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, skapa förutsättningar för att skala upp åtgärder och snabba på arbetet för att senast 2030 nå transportsektorns klimatmål. Arena handlar inte enbart om att samla och sprida goda exempel. Fokus ligger även på hur goda exempel kan implementeras i större skala, för att snabba på utsläppsminskning och ställa om till ett fossilfritt transportsystem.

Trafikverket har gett Trivector Traffic i uppdrag att utforma struktur och innehåll för Arenan. Detta pågår nu, under vintern 2020. Från våren 2020 och framåt ska Arenan genomföras.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta Caroline Mattsson, 010-456 56 43.
Läs mer om våra konsulttjänster inom Klimat, energi och miljö.

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Trivector sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?