Ovanligt stor resvaneundersökning i Göteborgsregionen

2017-10-11
Hållbara transporter
Samhällsplanering
Stadsutveckling

I höst genomför trafikkontoret i Göteborg en stor resvaneundersökning med 49 000 personer i Göteborgsregionen med omnejd. Samtidigt pågår forskningsprojekt i regionen om hur framtidens resvaneundersökningar ska göras för att få högre kvalitet på var man väljer att resa, reslängder och tid på resorna.

– Vi testar nya verktyg för insamling av resvanedata, dels en app som hjälper till att samla in resdata och dels en webenkät, säger Emeli Adell konsult på Trivector. Idag har många smarta telefoner och tillgång till internet dygnet runt. Detta har potential att ge oss mycket bättre information om hur transportsystemet används – vilket i förlängningen leder till att vi kan utforma ett mer effektivt och mänskligt system.

Studien kring framtidens resvaneundersökningar genomförs av Trafikanalys, Statens transportforskningsinstitut och Trivector. Trafikverket är delfinansiär.

– Vi behöver förstå hur vi i framtiden kan samla in information om hur medborgarna reser i Sverige. Projektet här i Göteborg är en viktig pusselbit i detta, säger Mats Wiklund på Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för de nationella resvaneundersökningarna.

– Men det är inte bara nya verktyg vi testar, fortsätter Emeli, vi vill också förstå hur vi kan välja ut deltagare på ett annat sätt i framtiden. Traditionellt bjuds slumpmässigt valda personer in till en undersökning. Vi vill förstå hur data bör hanteras om alla som vill får vara med så att de ändå representerar hela befolkningen.

Mer information

Läs mer om resvaneundersökningar och resvaneundersökningar med hjälp av appen TRavelVU.

Vill du veta mer om Göteborgs resvaneundersökning, kontakta Emeli Adell, 010-456 56 22.