Planera för attraktiv parkering – en kunskapsbank för parkering

2019-11-20
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Nu lanseras skriften ”Planera för attraktiv parkering”. Den ger tips och inspiration som hjälper kommuner att planera för parkering.

Pplanera för attraktiv parkering

”Planera för attraktiv parkering” innehåller teoretiska kunskaper om parkering blandat med erfarenheter och lärdomar som kommit fram under tre olika workshops om parkering. I dessa workshops har ett stort antal aktörer som arbetar med parkering medverkat, bland annat representanter från flertalet skånska kommuner, Region Skåne och Skånetrafiken, Trafikverket och bygg- och fastighetsbranschen.

Brist på kunskap

En central utmaning som identifierats under arbetet med skriften är den utbredda bristen på kunskap om hur parkering faktiskt fungerar, som infrastruktur. Många har en föreställning om att ett stort utbud av avgiftsfri bilparkering är nödvändigt för en fungerande stad och närmast kan betraktas som en mänsklig rättighet. Denna allmänna inställning gör att det i många kommuner är svårt att planera för parkering på ett sätt som bidrar till att uppfylla beslutade mål och i enlighet med övergripande policys och strategier. Istället känner sig kommunerna tvingade att fortsätta ställa krav på ett stort antal parkeringsplatser, med begränsade möjligheter för fastighetsägare och byggherrar att komma runt dessa krav.

Kunskapsbank för kommuner

Syftet med skriften är att den ska användas som kunskapsbank för parkering, såväl av skånska kommuner som kommuner i övriga Sverige, och att parkering i än högre grad ska bli ett verktyg för att uppfylla kommunala målsättningar.”

Trivector har tagit fram ”Planera för attraktiv parkering” på uppdrag av Region Skåne och med input från fyra kommuner i Skåne (Burlöv, Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo).

Mer information

Kurstillfällen
Kurs 19 mars: Parkering i en attraktiv stad – för fastighetsutvecklare.
För dig som vill få bättre förståelse för fastighetsutvecklarens möjligheter och kommunernas arbete med parkering.

Kurs 15 oktober: Parkering i en attraktiv stad – för kommuner
För dig som vill få bättre förståelse för att styra efterfrågan på parkering.

För mer information, läs mer om hur vi arbetar med parkeringsfrågor eller kontakta Johan Kerttu, 010-456 56 18, Jonna Milton, 010-456 56 32 eller Niklas Tengheden, 010-456 56 37.