Planera in fysisk aktivitet från början

2020-05-15
Hållbara transporter
Social hållbarhet

Nu finns ett nytt verktyg, en checklista, som gör det lätt att planera för att människor ska gå och cykla i nybyggda stadsdelar. Fysisk aktivitet har stor betydelse för vår hälsa och därför är det viktigt, speciellt när vi bygger nya stadsdelar, att vi utformar miljöer som inbjuder till aktiva transporter eller annan fysisk aktivitet.

Cyklar genom stan

Kunskapen om hur viktig fysisk aktivitet är för människors hälsa är välkänd och väl belagd. Kunskapen om stadsplanering är också stor. Tyvärr är det inte alltid så att dessa kunskapsområden möts och samverkar. Vi bygger alltför ofta nya stadsdelar som varken inbjuder till att gå eller cykla.

Trivector Traffic och White Arkitekter har därför, på uppdrag av den statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande (Regeringskansliet), tagit fram ett verktyg i form av en checklista som visar på hur fysisk aktivitet ska komma med i planprocessen redan från början.

– Vanligtvis planeras cykel och gångvägar in i slutet på planeringsprocessen, på de ytor som då finns kvar. Med detta verktyg vänder vi på kuttingen och planerar in den fysiska aktiviteten först, berättar Erik Stigell som är en av författarna bakom rapporten.

Checklistan har tagits fram i samarbete med tjänstemän, politiker, forskare och experter i Umeå som testat verktyget vid planeringen av Norra Ön i Umeå. Tanken är dock att verktyget ska kunna användas för planering av nya stadsdelar i hela landet.

Läs rapporten: Planeringsverktyg stödjande fysiska livsmiljöer

Mer information

Vill du veta mer om verktyget, kontakta Erik Stigell, en av författarna bakom rapporten, 010-456 56 79.