Rekordmånga deltagare i Umeås stora resvaneundersökning

2022-11-15
Hållbara transporter
resvanor

Umeå kommun har lyckats nå de bästa svarsfrekvenserna någonsin för en resvaneundersökning med appen TravelVu. För att nå dit har Umeå kommun arbetat mycket strategiskt med kommunikationen. De har använt många olika kanaler, varit tydliga med varför undersökningen görs, varför svaren är viktiga och vem som står bakom.

Bussbanner använd vid Umeå kommuns resvaneundersökning 2022

Umeå kommun har under hösten 2022 genomfört en resvaneundersökning som ska undersöka hur och var Umeåborna reser. Syftet är att få bättre underlag för framtida stadsplanering, och det har kommunen verkligen fått. Med hjälp av appen TravelVu har de lyckats samla in otroliga 32 149 resdagar med över 140 000 resor från över 2 300 personer. De har också nått de bästa svarsfrekvenserna någonsin för en resvaneundersökning med TravelVu (7,7 procent om man ser till alla deltagare i förhållande till antal inbjudningsbrev och 6,6 om man ser till de deltagare som angivit att de fått brev).

-Jag är mycket nöjd med den höga svarsfrekvensen säger Josefina Rosenlöv, statistiker på Umeå kommun. Jag tror att den beror på att vi tydligt kommunicerat varför kommunen behöver veta hur kommuninvånarna reser och hur insamlade data kommer användas. Min kollega Niklas Forsgren, kommunikatör på kommunen, har tagit fram en gedigen kommunikationsstrategi för projektet och hjälpt mig att kommunicera undersökningen.

Många kanaler samtidigt

Umeå kommun har berättat om resvaneundersökningen i ett stort antal kanaler parallellt; brev till utvalda deltagare, pressmeddelande, information på kommunens webbplats, egen webbsida för undersökningen, sponsrade artiklar i lokalmedia, annonser i sociala medier, egna inlägg i sociala medier, ljusskåp och affischer. Dessutom har medarbetare från kommunen cyklat runt på stan och pratat med medborgarna om resvaneundersökningen på kommunens dialogcykel.

-Vi har också försökt att vara snabba med att svara på frågor och kommentarer i sociala medier, berättar Josefina.

I kommunikationen kring resvaneundersökningen har Umeå kommun hänvisat till en särskild webbsida med information om undersökningen. På webbsidan finns frågor och svar, en kort film där Josefina berättar om syftet med undersökningen samt en länk för att ladda ner TravelVu-appen.

Personlig avsändare

För att göra kommunikationen mer personlig har Josefina frontat undersökningen i alla kanaler. Hon har svarat på medias frågor, synts i filmer och varit avsändare i breven.

-Jag tror att det är bra att visa vem som står bakom undersökningen. Det blir mindre anonymt. Jag har fått väldigt mycket mejl och telefonsamtal under denna period. Det har varit intensivt men jag vet ju att det är en kort tid. Vi har i förväg funderat igenom vad folk kan tänkas fråga och förberett svar. Det har vi haft nytta av.

Äldre mer positiva än yngre

Även om de nått rekordmånga deltagare, är fördelningen inte helt jämn. Fler kvinnor än män har valt att delta i undersökningen. Det är också förhållandevis många i åldersgrupperna 25-44 år samt 65+.

-Till vår förvåning har vi haft svårare att nå ut till den yngsta åldersgruppen 16-24 år. Kanske har de annat för sig? Kanske har de högre integritet? Eller beror det på att många är studenter och inte känner sig som Umeåbor fullt ut?

Nästa gång Umeå gör en resvaneundersökning vill Josefina att de ska vara snabbare med att fånga upp vilka grupper som har lägre deltagande för att bättre kunna rikta annonser mot dem.

Mer information

Läs mer om appen TravelVu
Läs mer om Umeå kommuns resvaneundersökning,
eller kontakta Lovisa Indebetou, 010-456 56 05.