Så kan användandet av bilpooler öka

2021-12-17
Hållbara transporter
mobilitetstjänster

Vi behöver använda samhällets och naturens resurser effektivt för att nå våra klimatmål. Bilpool är ett bra exempel på hur vi resurseffektivt kan utnyttja bilens funktionalitet utan att äga ett eget fordon. Men trots att konceptet har funnits länge, så är användandet av bilpool lågt i förhållande till användandet av privat bil.

siluett av stadsbild stockholm

I utvecklingsprojekt SuSMo (Sustainable Shared Mobility) har Trivector Traffic och Stockholms Stad tillsammans undersökt hur fastighetsnära bilpooler kan fungera bättre och hur användandet av delade bilar kan öka.

Nyetablerade bilpooler är kopplade till flexibla parkeringstal

Inom projektet genomfördes rundabordssamtal om fordonspooler med medverkande från Stockholms Stad, Göteborgs Stad och Malmö Stad. För alla tre städer lyftes det fram att flexibla parkeringstal är en viktig faktor för att skapa incitament för bilpool i nybyggnadsprojekt.

Nyckelfaktorer – kommunikation och att attrahera nya kunder

Affärsmodellen bör förutsätta god kommunikation och att alla aktörer ska tjäna på högt användande av bilarna – då kan bilpoolen drivas effektivt och gå runt ekonomiskt. Utöver att tidigt kommunicera till potentiella kunder om att bilpoolen finns och hur den fungerar, så är en viktig lärdom att det behöver finnas incitament för alla aktörer att attrahera nya kunder även efter att poolbilarna finns på plats.

Samordning av fordonspooler  inom större områden

Frågan om samordning inom större utvecklingsprojekt, ibland kallat mobilitetsköp, är aktuellt i såväl Stockholm, Göteborg och Malmö. Marknaden efterfrågar ofta en part som håller samman de tjänster som finns inom ett område och då uppkommer frågan om vem som ansvarar för det? Malmö har valt att undersöka om kommunen själv kan ta fram ett erbjudande som kan avropas av fastighetsägare.

Mer information

Kontakta Axel Persson, Affärsområdesansvarig Samhällsplanering, om du vill veta mer om projektet

Ta del av fler slutsatser i rapporten

Läs mer om hur vi kan hjälpa er att utveckla mobilitetstjänster och bilpooler