Säkrare cykling för barn i tätort

2018-01-31
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Det går inte längre att ge fasta åldersrekommendationer för när barn är mogna att cykla själva i trafiken. Vad som är lämpligt beror till exempel på trafikmiljöns komplexitet och barnets trafikvana. På 1980-talet rekommenderas föräldrar att vänta med att släppa ut barnen i trafiken tills de fyllt 12 år, men en ny studie från Trivector visar att rekommendationer inte längre bör baseras på ålder.

barn cykelrekommendationer

Projektet har genomförts under hösten 2016 till och med hösten 2017 med finansiering från Trafikverkets Skyltfonden. Projektet studerar vilka åldersrekommendationer som kan och bör användas för barns cykling till skolan; bör det finnas olika rekommendationer beroende på trafikmiljöns komplexitet i ett givet område? Beaktas barns behov av fysisk aktivitet och självständig mobilitet i tillräcklig utsträckning med kommunernas och skolornas rekommendationer?

Projektet analyserade bl. a. data från STRADA, litteraturgenomgång, expertintervjuer, If:s rektorsundersökning och Trafikverkets undersökningar om barns resor och trafiksäkerhet.

Samhället bör planeras för ökad och säkrare cykling

De viktigaste slutsatserna från projektet visas nedan.

  • Åldersrekommendationerna togs fram i en tid med andra värderingar och problem. Befintlig rekommendation är inflytelserik men föråldrad,
  • I Europa är det större spridning i vilken ålder man rekommenderar
  • Rekommendationer är bra med bör inte baseras på ålder
  • Det är bra för barn att öva på att cykla i trafikmiljö (med vuxen)
  • Cykling på fritiden är minst lika viktig att hantera som cykling till skolan
  • När barn skadas beror det ofta på infrastrukturen och DoU
  • Planera samhället för ökat och säkrare cykling
  • Betona cyklingens positiva effekter
  • Lägg inte ansvar på skolan

Istället för att ge en fast åldersrekommendation för när barnet kan börja cykla själv, är det alltså bättre att utgå från trafikmiljöns komplexitet och barnets trafikvana.

Mer information

Läs mer om Säkrare skolvägar

Eller kontakta Jonas Åström, 010-456 56 31.