Samverkan för ett hållbart transportsystem – Vem äger berättelsen om framtiden?

2018-09-12
Hållbara transporter

I samband med årets Grandseminarium, 25 september i Lund, fokuserar vi på samverkan för ett hållbart transportsystem och ställer oss frågan: Vem äger berättelsen om framtiden?

Årets Grandseminarium, den 25 september i Lund, kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning, praktik och konkreta exempel, diskutera olika aspekter av samverkan i transportsystemet.

Programmet inbjuder i år till interaktivt deltagande via mentometerknappar, panelsamtal och diskussioner.

Vi hoppas att det föds idéer till ny och bättre samverkan!

Varmt välkommen!

Ta del av hela programmet och anmäl dig >>

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.