Våra resvanor under corona – Vi reser nu lika ofta, men inte lika långt

2020-06-26
Hållbara transporter
Beteende

Sedan coronapandemin bröt ut har våra resor förändrats en hel del. I de senaste mätningarna kan vi tydligt se en ökning av resandet i månadsskiftet maj/juni. Då har vi färre resfria dagar, och gör längre resor. Resor med kollektivtrafik ligger dock fortfarande på en låg nivå.

reslängd under corona 200625

Uppdaterat 200626

Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Vi har jämfört resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) med perioder efter utbrottet.

  • Andelen resfria dagar ökade efter utbrottet av Covid-19 och de restriktioner som infördes i mars, men har sedan minskat igen och är nu snart som innan utbrottet.
  • Bilresorna är nu fler än innan Covid-19. Resor med kollektivtrafiken ligger stilla på en mycket låg nivå. Antalet cykelresor har ökat något och är i de senaste perioderna fler per person och dag än innan Covid-19 (som ju var i februari/mars).
  • Resor till arbete/skola och fritidsaktiviteter är nu tillbaka på samma nivå som innan Covid-19. Ärendefördelningen är också mycket lik hur det såg ut innan Covid-19.
  • Trots att vi gör lika många resor som före Covid-19, är reslängden fortfarande kortare. Vi reser i genomsnitt 10 till 15 färre kilometer per person och dag jämfört med innan Covid-19.

Resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag sjönk statistiskt signifikant (p<0,05) då restriktioner infördes.

Läs mer om studien.

Vill du hjälpa till?

Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 här så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!

Vill du veta mer?

Emeli Adell, affärsområdesansvarig Framtidens Transporter