Smarta lösningar för hållbara resor i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt

2021-12-21
Hållbara transporter
mobilitetstjänster
Stadsutveckling

På Hisingen i Göteborg pågår just nu ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Backaplan ska omvandlas från externhandel till en tät blandstad och bli en del i Göteborgs innerstad. Nu pågår planarbete för det nya området och Trivector Traffic har en huvudroll när grunden läggs för att skapa trivsamma och tillgängliga miljöer med goda möjligheter till hållbara transporter.

Backaplan i Göteborg ett stadsutvecklingsprojekt med hållbara transporter i fokus

Visionen för området är att skapa en levande stadsdel som också är socialt blandad, klimatmässigt hållbar och påtagligt grön. Området uppgår till cirka en kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som stadskärnan inom vallgraven i Göteborg idag. Förvandlingen av Backaplan kommer ge bostäder för minst 15 000 göteborgare. Därtill kommer handel, kontor, skolor, kultur och andra mötesplatser etableras de kommande åren fram till 2035 då allt beräknas stå färdigt. Detta motsvarar ungefär en medelstor svensk stad, som nu planeras helt från grunden.

Processledning och expertkompetens för välfungerande lösningar

Att planera en helt ny stadsdel är att lägga ett pussel där många olika delar ska bilda en fungerande helhet. I planeringen av Backaplan ligger ett stort fokus på att skapa en kvalitativ och trivsam miljö jämsides med alla de funktioner som krävs i en modern stadsdel. Hållbara resor och transporter blir en nyckelfaktor när externhandel och stora parkeringsytor ska ersättas av trivsamma och säkra gaturum och miljöer. Det ska finnas en välfungerande mobilitet för både boende, besökare och verksamheter i området.

Trivector Traffic har jobbat med planeringen av Backaplan sedan planprogrammet togs fram. Planerna för stadsdelen görs i nära samarbete med fastighetsägarna Balder, Skandia fastigheter och Riksbyggen samt White Arkitekter och Göteborgs Stad.

– Det är ett fantastiskt spännande stadsutvecklingsprojekt. Området ligger i ett av Sveriges bästa kollektivtrafiklägen vilket vi så klart ska utnyttja. Samtidigt arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för cykel, gång och godstransporter. Eftersom det blir en tät stadsdel, vill vi satsa på delade fordon, som bilpooler och cykelpooler. Från Trivectors sida bidrar vi med vår expertkompetens inom hållbara resor och transporter, såsom mobilitetslösningar, parkering, samverkansfrågor samt hur trafikmiljön kan utformas, berättar Axel Persson, från Trivector som deltagit som processledare för trafikfrågor i projektet.

Ett grönt stråk binder ihop området

Grönskan i området är viktig. Tanken är att ett grönt stråk ska binda ihop hela området och alla kvarter ska få nära tillgång till en park.
– Vi värnar särskilt om att skapa gröna och trivsamma miljöer för alla grupper som kommer vistas i stadsdelen. Därför jobbar vi med att gatorna ska utföra flera funktioner, fungera för transporter och samtidigt vara gröna, trivsamma och varierade, berättar Sara Boije af Gennäs, Trivector.

Mer information

Kontakta Axel Persson, Affärsområdesansvarig Samhällsplanering eller Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult, om du vill veta mer om projektet.

Läs mer om hur Trivector kan bidra till stadsutvecklingsprojekt i både i nya och existerande stadsdelar.

Mobilitetslösningar för Backaplan stadsutvecklingsprojekt