Stockholms regionala cykelbokslut visar att cykelstråken förlängts med 4 mil

2017-10-24
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Stockholms läns landsting vill att fler ska cykla i länet och de vill ge mer plats för cykeln. De har därför tagit fram en regional cykelplan. Cykelplanen följs upp en gång om året med ett cykelbokslut som ger en samlad bild av cykeltrafikens utveckling i länet. Cykelbokslutet lyfter fram goda exempel och är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Det regionala cykelbokslutet för 2016 är nu klart. Det visar att cykelvägnätet i Stockholms län förbättrats rejält under 2016. Åtgärder har genomförts på totalt 40 km av det regionala cykelvägnätet, vilket är en ökning med ca 50 procent jämfört med året innan. Under de närmaste fem åren planeras en utbyggnad av det regionala cykelvägnätet med 130 km, vilket är det högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram 2014.

Cykelbokslutet visar att antalet cyklister har ökat sedan året innan, men också antalet cykelolyckor har ökat. En stor del av olyckorna beror på bristande underhåll. Här har kommunerna dock blivit bättre sedan arbetet med den regionala cykelplanen började. Allt fler kommuner uppfyller nu riktlinjerna för service och underhåll och allt fler använder sopsaltning vid vinterväglag.

Att kunna cykla till bussen eller tåget har hög prioritet, men kräver bra cykelparkering. Årets cykelbokslut kan berätta att 2 800 cykelparkeringsplatser anlagts eller uppgraderats intill kollektivtrafikhållplatser under 2016.

Bakom cykelbokslutet står Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket Region Stockholm. Enkätundersökningen och faktainsamling har gjorts av Trivector.

Läs Regionalt Cykelbokslut 2016

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Astrid Michielsen, 010-456 56 75.