Transportforum 2021 – föredrag om hållbara transporter

2021-01-11
Hållbara transporter

På årets Transportforum, som ges i digitalt format, medverkar vi på olika sätt i 11 föredrag om hållbara transporter. Kommer du inte delta på Transportforum? Ta gärna kontakt med föredragshållarna för mer information.

Vi kommer som vanligt att delta på Transportforum. I år medverkar vi med 11 föredrag. Vår forskningschef och vvd Lena Smidfelt Rosqvist är dessutom moderator för session 4.3 ”Resvanor och aktiv mobilitet”.

13 januari

Kl.13-14.30, Session 2.1 Framkomlighet och trafikstyrning

 •  Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
  Emeli Adell och Lovisa Indebetou

Kl.13-14.30, Session 4.3 Resvanor och aktiv mobilitet

 • Ökad rörelserikedom i planeringen
  Erik Stigell och Malin Gibrand

Kl.15-16.30, Session 3.2 – Policies, planer och perspektiv i kollektivtrafiken

 • Kollektivtrafikplan 2050 – En plan med smarta kollektivtrafiksatsningar som håller över tid
  Karna Zerne och Malin Gibrand tillsammans med Trafikförvaltningen Region Stockholm

14 januari

Kl.8.30-10, Session 5.1 – Strategiska åtgärder mot etappmål 2030

 • Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential
  Nina Hvitlock

Kl.10.30-12, Session 5.2 – Trafiksäker övergång till aktivt resande

 • Förståelse av oskyddade trafikanters exponering genom appinsamlade resvanor
  Emeli Adell, Erik Stigell och Hanna Wennberg

Kl.10.30-12, Session 6.3 – Coronapandemin och förändringar av beteendemönster

 • Klimatväxling i praktiken
  Nina Hvitlock och Tove Zellman (Region Skåne)

Kl.13-14.30, Session 10.2 – Digitaliserad mobilitet och trafikledning

 • Mobilitet Johanneberg (MoJo) – Test av mobilitetstjänst EC2B för verksamma på campus Johanneberg
  Rasmus Sundberg, Lennart Persson, Sara Boije Af Gennäs

Kl.13-14.30, Session 11.1 – Metoder för att mäta och uppnå ökad cykling

 • Ökade cykelresor till fritidsaktivitet – Potential och möjligheter
  Thaddäus Tiedje
 • Hur kan nya cyklister rekryteras för att nå Stockholmsregionens mål om 20 % cykelandel år 2030?
  Thaddäus Tiedje och Agnes Landefjord, Region Stockholm
 • Bicycle traffic volume estimation based on app-based GPS tracking
  Emeli Adell tillsammans med Lunds universitet

Kl.15-16.30, Session 11.2 – Planering för säker gång och cykling

 • Var är det farligt att cykla – metod för systematisk och effektiv planering för säker cykling
  Erik Stigell, Anna-Klara Ahlmér, Nils Edfast

Mer information

Ta del av hela programmet på Transportforums webbplats.