TravelVu visar hur våra resor förändrats under pandemin

2021-04-28
Hållbara transporter
resvanor
Samhällsplanering

Trivector har med hjälp av appen TravelVu samlat in detaljerade data om vårt resande före och under pandemin. Data visar att vi reser nästan hälften så långt nu. Kollektivtrafikresorna har minskat rejält och bilresorna har ökat.

TravelVU antal resor per person och dag f- ärdmedel

Datan från TravelVu baseras på cirka 500 personer och 15 000 dagar före pandemin samt cirka 400 personer och 20 000 dagar under pandemin. De flesta som donerat data bor i Sverige. Alla resor längre än cirka 100 meter har registrerats.

Det resbeteendedata som TravelVu beskriver liknar det som Telia får fram från mobilmastdata. Skillnaden är att data från TravelVu är mycket mer detaljerad. Vi kan se vilka färdmedel som används, hur långt vi rest och vilket ärende vi haft för resan. Mest tydligt är det att kollektivtrafikresorna minskat rejält och att bilresandet ökat. Gångresorna har minskat. Cykelresorna minskade först, ökade under sommaren för att sedan minska igen. Enligt statistiken från TravelVu har alla typer av resor minskat under hösten och vintern, även bilresorna.

Vi reser hälften så långt

Antalet resor per person och dag har minskat en del, men reslängden har minskat mer. Under våren 2020 minskade reslängden från 55 km per person och dag till 25 km per person och dag. Under sommaren var motsvarande siffror 52 km jämfört med 41 km. Under senhösten och vintern är det 42 km jämfört med 20 km. Data visar att vi sedan pandemin bröt ut väljer att göra våra inköp närmare hemmet.TravelVu - reslängd per person och dag - färdmedel

 

Resorna har blivit kortare

Även den genomsnittliga reslängden på resorna har blivit kortare, vilket tyder på att vi i snitt rest mer i vårt närområde. För kollektivtrafiken är det tydligt under vår och senhöst, medan en kollektivtrafikresa under sommaren i genomsnitt var lika lång som under 2019. Bilresorna var kortare under vår och sommaren, medan de var ungefär lika långa under senhösten. Dock gjordes ju färre bilresor under senhösten.

TravelVu reslängd fordonstyp

Kort om TravelVu

  • Insamling av resdata via mobilen – Användaren kontrollerar och justerar eventuella fel som analysen gör. Bara data från dagar som användaren godkänt analyseras.
  • Nya data: färdvägar, vänte- och bytestider, kedjeresor, reslängder på reseelement.
  • Data för samma person över flera dagar ger nya analysmöjligheter.
  • Mer korrekt data: reslängd och restid.
  • Fångar resor som lätt missas med pappersenkät, bland annat resor till fots.

 

Mer information

Läs mer om TravelVu

Se och lyssna på vårt webbinarium ”Resvanor under och efter pandemin”

Läs mer om resvanor före och under corona.

För mer information, kontakta Lovisa Indebetou eller Emeli Adell.