Trivector får SJs diplom för miljösmart resande

2018-04-24
Hållbara transporter
Klimat
Kollektiva transporter
Trivector

Konsult- och teknikföretaget Trivector fick idag ta emot SJs pris för miljösmart resande. Priset delades ut på SJs bolagsstämma av infrastrukturminister Tomas Eneroth och togs emot av Trivectors vd Christer Ljungberg. Linköpings stift belönades också med diplom. SJ delade ut diplom för hållbart tjänsteresande för fjärde året i rad.

Trivector lyckades under 2017 nå det miljömål de satt upp för tjänsteresor – att minst 85 procent av resorna mellan storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm, där Trivector också har sina kontor, ska ske med tåg.

–  Vi strävar aktivt efter att resa hållbart, dvs att resa kollektivt, cykla eller gå. Mellan Stockholm och Malmö väljer vi ofta nattåget. Det är det allra smidigaste sättet att transportera sig. Vi var faktiskt med och räddade nattåget på sträckan undan nedläggning för några år sedan, berättar Christer Ljungberg, vd.

Trivector har sedan starten för 30 år sedan haft ett stort engagemang för hållbarhet, med extra fokus på hållbara transporter. Trivector ser tjänsteresorna som en av företagets mest betydande miljöaspekter, då de står för hälften av koldioxidutsläppen.

–  Vi försöker minska vår miljöpåverkan från tjänsteresor genom två parallella strävanden – dels att resa mindre, dels att resa på ett mer hållbart sätt, berättar Christer Ljungberg, vd.

Trivector har tre olika verksamhetsområden. Ett av dem är konsulttjänster inom hållbara transporter. Det innebär att hjälpa kunderna med allt från att utforma en attraktiv kollektivtrafik till att ta fram åtgärdsplaner för att främja hållbart resande inom en organisation.

Mer information

För mer information om priset och SJs hållbarhetsarbete: SJ presstjänst på 010-751 51 84

För mer information om Trivectors hållbarhetsarbete: vd Christer Ljungberg, christer.ljungberg@trivector.se, 010-456 56 01.