Trivector klimatkompenserar genom att stödja linbana i Colombia

2017-05-19
Hållbara transporter
Klimat
Social hållbarhet

Trivector har valt att klimatkompensera för 2016 års utsläpp av koldioxid genom att stödja ett CDM- och Gold standard-certifierat linbaneprojekt i Medellin, Colombia. Linbanorna binder ihop stadskärnan i Medellin med de bergiga ytterområdena och ersätter smutsiga dieselbussar. Resultatet är ett säkert, klimatsmart, billigt och bekvämt resesätt som främst gynnar låginkomsttagare.

Ambitiösa miljömål

Trots att vi på Trivector strävar efter att resa så hållbart som möjligt kommer merparten av våra koldioxidutsläpp från våra transporter.

–  Vi har som mål att minska CO2-utläppen på tjänsteresor och arbetsresor och att ännu fler medarbetare än idag ska börja gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen. Andelen tågresor mellan storstadsregionerna ska vara minst 85 procent 2019. För de utsläpp som vi trots våra ansträngningar ger upphov till klimatkompenserar vi, säger Emma Lund, miljösamordnare.

Trivector stöttade samma linbaneprojekt förra året.

 

Mer information

Läs mer om linbaneprojektet  i Medellin.

Läs mer om Trivectors hållbarhetsarbete.

Eller kontakta Emma Lund, miljösamordnare, 010-456 56 30.