Trivector öppnar kontor i Luleå

2021-09-22
Hållbara transporter
Trivector

Trivector Traffic har sedan en tid tillbaka ett växande antal uppdrag och kunder i norra Sverige. Vi ser stora möjligheter att ännu mer bidra med vår expertis i den spännande utveckling som just nu sker. Vi öppnar därför under hösten upp ett nytt kontor i Luleå. Precis som vid våra övriga kontor i Lund, Stockholm och Göteborg finns uppdragen i såväl offentlig som privat sektor. Med inriktningen ”förstå framtiden först” finns ambitionen att även delta i relevant forskning.

Trivector Traffic öppnar nytt kontor i Luleå (flygbild över stan)

Med från start i Luleå finns Trivector-medarbetaren och numera återvändande Luleå-bon Viktor Lindqvist. Viktor har en utbildning som civilingenjör med inriktning mot stadsbyggnad från Luleå Tekniska Universitet. Han arbetar ofta med strategisk infrastruktur- och stadsplanering, systemanalyser och utredningar i tidiga planeringsskeden. Ett exempel är analyser av järnvägsinfrastruktur och annan kollektivtrafik i samband med stadsomvandlingen i Kiruna.

– En av de positiva aspekterna av pandemin har varit möjligheten att arbeta från en annan ort än där kontoret ligger samt att digitaliseringen av samhället har kommit igång på riktigt. Att nu kunna bygga vidare på lärdomarna från det senaste året samtidigt som vi startar upp ett nytt kontor i Luleå känns otroligt kul för mig. Jag hoppas att en förstärkt närvaro i norra Sverige kan bidra till att vi utvecklar befintliga och nya kundkontakter samt får möjligheten att samarbeta med dessa i många nya spännande projekt, säger Viktor Lindqvist på Trivectors nya Luleå-kontor.

-Vi har under ett antal år sett på möjligheten att öppna ett kontor längre norrut. Nu tycker vi det är rätt tid, med alla de satsningar, och den utveckling som sker i Norrland nu, säger Christer Ljungberg, VD.

Vill du veta mer eller knyta kontakt med oss så vill vi mer än gärna att du hör av dig. Särskilt du som finns i Luleå-regionen och har lust att ses för ett möte eller en fika!

Viktor Lindqvist

Mer information om vårt nya kontor i Luleå

Viktor Lindqvist, Trivector Luleå, viktor.lindqvist@trivector.se eller 010-456 56 28 (Bilden)
Christer Ljungberg, vd Trivector, christer.ljungberg@trivector.se

Läs mer om våra konsulttjänster inom hållbara transporter.