Trivector partner i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

2017-09-26
Hållbara transporter
IT i trafiken
Klimat
Stadsutveckling

Göteborg har tillsammans med städerna Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Trivector är partner och ska vidareutveckla och implementera mobilitetstjänsten EC2B.

IRIS-projektet rankades som etta bland alla ansökningar som kom in till EU:s programområde Lighthouse. I projektet ska Göteborg, Nice och Utrecht ta fram smarta lösningar för energi, hållbara transporter och utveckla användningen av öppna data. De tre städerna ska lära av varandra och lösningarna som tas fram ska andra städer inom EU kunna ta efter och starta hos sig. Från Sverige deltar 11 partners – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns, Riksbyggen, Rise och IMCG.

Paket av mobilitetstjänster

Trivector kommer i projektet bland annat implementera mobilitetstjänsten EC2B i Riksbyggens fastighet Brf Viva i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Genom EC2B får de boende bekväm tillgång till paket av mobilitetstjänster – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, hemleverans etc. Att hyra, dela eller låna fordon istället för att själv äga dem blir inte bara billigare, det är också bra för miljön. Med EC2B behövs dessutom färre bilparkeringsplatser, vilket sparar stora pengar i byggskedet. För maximerad nytta ingår rådgivning i tjänsten, en ”personal trainer” i hållbar mobilitet.

– Vi ser mycket fram emot att få bidra med den samlade mobilitetstjänsten EC2B i projektet, säger Björn Wendle Trivector. Det är också ett spännande partnernätverk som jag hoppas att vi ska kunna ha givande utbyte med.

Mer information

Kontaktpersoner:
Björn Wendle
Kontaktperson Trivector/EC2B
Trivector Traffic
bjorn.wendle@trivector.se
010-456 56 09

Eva Edman Pavic
Projektledare
Johanneberg Science Park
eva.pavic@johannebergsciencepark.com
0721 63 28 64