Trivector Traffic går med i nätverket Generation Pep

2018-10-24
Hållbara transporter
Social hållbarhet

Trivector Traffic går med i nätverket Generation Pep. Det betyder att vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

PEP-generation

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Alla unga ska ha möjlighet leva hälsosamt

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom att att arbeta för säkrare och tryggare miljöer som ger barn och unga möjlighet att gå eller cykla själva till skola och fritidsaktiviteter. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Mer information

Barn och unga i trafiken
Förbättrad hälsa med aktiv mobilitet

Generation PEP

Vill du veta mer, kontakta Karna Zerne eller Erik Stigell.