Trivector Traffic ny medlem i CLOSER

2020-01-17
Hållbara transporter
Klimat
transporter

Trivector Traffic är ny medlem i CLOSER, en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Resultaten från arbetet inom CLOSER är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Lastbil på väg

Trivector Traffic har länge arbetat med godstransportfrågor framförallt inom inkludering av gods i stadsplaneringen (inkl. med utbildning som vi erbjuder till kommunanställda), samlastningsprojekt, gröna transportplaner för företag, elektrifiering av godstransporter, samverkansprojekt och systemanalyser, m m.

Samarbete för hållbar omställning

Genom att vara med i CLOSER hoppas vi på samverkansmöjligheter, hitta nya samarbeten, bidra med vår kompetens till nätverket, lära oss nytt, och framförallt bidra till den hållbara omställning av godstransportsektorn. Vi kommer att närvara framförallt inom round tables om Urban Mobility och Energiförsörjning och Logistik.

– De stora utmaningar vi har i vårt samhället – inte minst klimatutmaningen – kräver att vi samarbetar och hittar nya lösningar. Vi ser framemot att arbeta med partners inom CLOSER för att utbyta erfarenheter och gemensamt hitta innovativa lösningar, säger Pernilla Hyllenius Mattisson, Affärsområdesansvarig Verksamheters Transporter på Trivector Traffic.

Mer information

Vill du veta mer om Trivectors arbete med godstransporter, kontakta: Hannes Englesson, 010-456 56 21.

Mer om CLOSER.