Trygg resa med självkörande buss

2017-10-04
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Stadsutveckling

Intresset för att åka självkörande buss visade sig vara stort när Nobina och Helsingborgs stad gjorde ett pilottest i Helsingborg i september. De allra flesta resenärerna, 90%, upplevde resan som trygg trots att chaufför saknades och 80 % hade gärna åkt med även om den nu närvarande bussvärden inte varit med.

En självkörande/förarlös buss rullade på prov mellan Campus och Knutpunkten i Helsingborg i september. Med på bussen fanns en värd från operatören Nobina som svarade på frågor om bussen och tekniken bakom. Intresset från allmänheten var stort och totalt reste 1703 personer med bussen under pilotstudiens fem dagar.

Positiva resenärer

Trivectors utvärdering visar att personer i alla åldrar valde att åka med bussen, kvinnor som män. Samtliga åldersgrupper kände sig trygga i att åka med bussen, med undantag för en handfull personer i den äldsta ålderskategorin, över 65 år.

Majoriteten av resenärerna (60 %) tror att förarlösa bussar kommer att vara en vanlig syn år 2025. Generellt är enkätdeltagarna positivt inställa till självkörande bussar och majoriteten hade gärna alltid eller oftast åkt med bussen i Helsingborg om den hade kört dagligen.

Snart en vanlig syn

De flesta av resenärerna tror att förarlösa bussar kommer att vara en vanlig syn någon gång mellan år 2020 och -27. Majoriteten (60 %) av den yngsta ålderskategorin, dvs upp till 17 år, tror att det kommer att ske inom fem år. Män tror generellt på snabbare utveckling är vad kvinnor gör.

Många beskriver den förarlösa bussen som ett bra komplement till övrig kollektivtrafik, och som ett lämpligt färdmedel i staden där det ofta är trångt om utrymme.

Läs rapporten:

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går snabbt.

 

Mer information

Vill du veta mer, kontakta:

Nina Hvitlock, 010-456 56 20 eller Jonas Åström, 010-456 56 31.