Vad krävs för att snabba på elektrifieringen?

2019-11-25
Hållbara transporter
Klimat

Som utpekad sektor i det klimatpolitiska ramverket, har Sverige som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Biodrivmedel är en viktig pusselbit, liksom att minska transportarbetet. Men elektrifieringen av transportsystemet framstår ofta som det viktigaste för att vi ska klara våra klimatmål på lång sikt, om vi ska ha ett samhälle med fortsatt hög livskvalité.

elnät_transporter

Batteriutvecklingen går snabbt och nya elfordon introduceras på marknaden kontinuerligt. Många nya elektrifieringsprojekt pågår, inte minst elektrifiering av bussar i Sverige, men omställningen till elektriska fordon går fortfarande för långsamt. För att snabba på takten behövs såväl proaktiv nätplanering som nya samarbeten och goda exempel.

Här kan du läsa trendspaningen i sin helhet: trendspaning-elektrifiering

Proaktiv nätplanering

För att utbyggnaden av elnätet ska kunna ske på rätt platser i nätet, och finnas på plats redan när behovet uppstår, behövs en god förståelse för olika aktörer skilda behov framöver. Därför är det avgörande att olika aktörer kommunicerar sina framtida behov till elnätsoperatörerna.

Nya samarbeten

Batterier i fordonen nya möjligheter att använda dem för smart balansering av nätet. För att utnyttja fördelarna fullt ut krävs det att energisektorn och transportsektorn samarbetar på nya sätt och lär av varandra.

Goda exempel

För att underlätta förändringen behöver goda exempel lyftas fram på personer och organisationer som lyckats gå över till el, så att beteendeförändringen känns genomförbar för dem som inte kommit så långt.

Tekniken för elektrifiering av transportsektorn finns alltså på plats. Nu återstår att använda den kunskapen vi har för att identifiera var vi ska satsa och börja samarbeta för att få till den här nödvändiga omställningen.

Mer information

Detta är ett utdrag från en längre trendspaning-elektrifiering. Läs gärna den. Vill du veta mer, kontakta Freddy Larsson, trafikkonsult på Trivector Traffic.