Vilka transportframtider måste vi planera för?

2017-09-27
Hållbara transporter
Innovation
Samhällsplanering
Social hållbarhet
Trivector

Årets Grandseminarium den 26 september blev fullsatt. Fokus i år var om ny teknik och nya tjänster löser transporternas hållbarhetsutmaningar? Dagen präglades av många intressanta diskussioner och spännande möten.

Det är en stor utmaning att nå transporternas hållbarhetsmål. I den nya klimatlagen finns till exempel mål om att utsläppen från inrikes transporter skall minska med 70% till 2030. Även andra samhällsutmaningar förutsätter förändring och innovation i transportsystemet.

Planeringen av städer, transportsystem och samhället i stort behöver förhålla sig till ny teknik och nya tjänster.

  • Kommer ny teknik som elfordon och självkörande bilar att tillsammans med nya tjänster som transport som tjänst, bilpooler osv att räcka till för att nå målen?
  • Kommer den nya tekniken och de nya tjänsterna att komma alla grupper i samhället tillgodo?
  • Har vi lagar och regler som stödjer utvecklingen?
  • Vad kan och bör styras med samhällsplanering? Behövs mer flexibel och agil planering?

Víd årets Grandseminarium lyftes samspelet mellan planering, ny teknik och nya tjänster. Som vanligt tog vi utgångspunkt i såväl aktuell forskning som praktik och konkreta exempel. Som talare medverkar experter, inbjudna gäster och såklart våra egna forskare och konsulter.

Här hittar du presentationerna från årets Grandseminarium >>

Prenumerera