Vilken kommun är bäst på hållbara transporter 2021?

2021-03-11
Hållbara transporter
Klimat
Stadsutveckling

Nu startar årets SHIFT-undersökning som undersöker hur arbetet med hållbara transporter ser ut i kommunerna. I dagarna har en enkät gått ut till de 45 största kommunerna i Sverige. Enkäten liknar tidigare SHIFT-enkäter, men har även några nya frågor, bland annat ett par frågor kopplade till corona.

SHIFT diplom 2020

Med hjälp av svaren från enkäten och data från nationella databaser analyserar vi hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med hållbara transporter. Utifrån detta gör vi sedan en rankning och lyfter ett antal kommuner  – vinnaren som fått högst rankning, kommunen som förbättrat sig mest och kommunerna som har framgångsrika eller nytänkande exempel att inspireras av.

Syftet med kommunrankningen SHIFT är att öka tempot i omställningen till hållbara transporter samt att lyfta fram de kommuner som kommit långt, sprida kunskap och idéer. SHIFT bygger på EcoMobility SHIFT som är ett europeiskt benchmarking-verktyg för hållbara transporter i städer.

Den 3 september kommer vi hålla ett webbinar då vi delar med oss av årets resultat samt alla goda exempel. Boka in datumet redan nu!

Mer information

Läs mer om SHIFT eller kontakta Karin Neergaard eller Lina Dahlberg.