Förstå framtiden först

Böcker

Böcker

Välkommen till Trivectors bokhandel! Här finner du böcker och kompendier som vi tagit fram själva eller i samarbete med andra organisationer eller medförfattare.

Beställ idag. Betalning sker via faktura efter leverans.

Våga vinn - Processorientering för alla

NYHET: Våga vinn - processorientering för alla

En bok om processorientering och verksamheters utveckling som vänder sig till alla medarbetare. Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla. Våga vinn har två kompletterande delar. På vänstersidorna får du följa hur restaurangen Emmas Kök startas, kämpar och utvecklas till en välfungerande och processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta ännu mer om verksamhetsutveckling och processorientering.

Läs mer

Processbaserad verksamhetsutveckling

Processbaserad verksamhetsutveckling

Boken beskriver alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Andra upplagan.

"För den som verkligen vill lära sig mycket om processer är detta den svenska bibeln", Kvalitetsmagasinet nr 2/2013

Läs mer


Kajer mot det gröna

Kajer mot det gröna

Vi måste få till ett bättre stadsbyggande som både tar hänsyn till att vi behöver bygga mer och att vi behöver värna skog och åkermark. Nu finns en ny handbok med verktyg, dialogmetoder och exempel på för hur vi kan skapa ett mer hållbart gränssnitt mellan förorten, staden och omgivande natur.

Läs mer


Kol-TRAST

Kol-TRAST - planeringhandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling. Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektet PROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.

Läs mer


I ljuset av framtiden - Styrning mot nollutsläpp år 2050.

I ljuset av framtiden - Styrning mot nollutsläpp år 2050

Att vi lever i skuggan av framtiden är tydligt i klimatfrågan, där vi nu är på väg mot en tre till fyra grader varmare värld. Men vi lever också i ljuset av scenarier och färdplaner som visar att det går att begränsa uppvärmningen till under två grader genom kraftiga utsläppsminskningar under kommande årtionden.

I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050 är ett resultat av klimatforskningsprojektet LETS 2050 vid Lunds universitet.

Läs mer


2038 på spaning efter den tid som nalkas

2038 på spaning efter den tid som nalkas

Framtiden smyger sig på, så att det är lätt att missa revolutionen. I den här nya boken spanar skribenterna på den framtid som nalkas. Lär dig mer om det paradigmskifte vi alla står inför, och fundera över hur pass oskrivet bladet vi kallar framtiden egentligen är. Boken gavs ut som en del av Trivectors 25-årsfirande.

"En både inspirerande och initierad läsning", de Libris 31 mars 2013

Läs mer


Trådbuss Landskrona

Trådbuss Landskrona

BOKREA halva priset t.o.m. 190630.

Den 27 september 2003 invigdes trådbusslinjen i Landskrona. Därmed hade detta trafikmedel återkommit till Sverige efter nästan trettionio års frånvaro.

Denna bok beskriver hur processen kring trådbussprojektet i Landskrona fortskred, från första förslag, via utredningar om andra trafikformer, fram till byggprocess och idrifttagandet. Innehållet baseras på intervjuer med personer som varit delaktiga i processen, på utredningar och studier och på historiskt material.

Läs mer

Myter och sanningar om städer, trafik och miljö

Myter och sanningar om städer, trafik och miljö

Framtidsspaningar från Ljungbergs blogg 2006-2010.

Blir våra städer bättre för att vi bygger externa köpcentrum? Har vi passerat peak oil? Är det meningsfullt att klimatkompensera? Ger nya vägar verkligen ny trafik? Måste alla ha en egen ko? Ljuger våra politiker? Dessa och många andra frågor diskuteras flitigt på Ljungbergs blogg. Här är boken som samlar de mest intressanta inläggen från åren 2006-2010.

Läs mer


Trafikantbeteende

Trafikantbeteende

Vi vet idag att trafikanter löper olika stor risk att råka ut för olyckor. Oskyddade trafikanter löper större risk än dem som färdas i bil eller på buss och unga trafikanter har högre olycksrisk än äldre. Varför är det så? I Trafikantbeteende – ett kompendium får du en sammanställning av aktuell kunskap om trafikanters beteende och vad som kan påverka olika trafikanters olycksrisk.

Läs mer