Förstå framtiden först

I ljuset av framtiden - Styrning mot nollutsläpp år 2050

I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050

I ljuset av framtiden - Styrning mot nollutsläpp år 2050

Att vi lever i skuggan av framtiden är tydligt i klimatfrågan, där vi nu är på väg mot en tre till fyra grader varmare värld. Men vi lever också i ljuset av scenarier och färdplaner som visar att det går att begränsa uppvärmningen till under två grader genom kraftiga utsläppsminskningar under kommande årtionden.

Krismedvetenheten tenderar till att vara kortlivad, och åtgärder för att begränsa uppvärmningen kan förmodligen inte motiveras enbart av klimathotet. Det måste också finnas en idé och positiv vision om hållbar utveckling och ett bättre liv. Vi börjar se framväxten av en sådan ny och positiv klimatpolitisk berättelse.

En övergång till nära nollutsläpp kräver breda och integrerade strategier som är flexibla och kan anpassas efter skiftande förutsättnignar, men samtidigt robusta i den mening att riktningen ligger fast. En levande samhällsdialog är viktig för utvecklingen av sådana förändringstrategier.

Resultat av Lunds universitets klimatforskningsprojekt LETS 2050

I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050 är ett resultat av klimatforskningsprojektet LETS 2050 vid Lunds universitet, ett fyraårigt (2009-2013) forskningsprogram som finansieras av Natur­vårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

Författare är Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson och Nora Smedby, alla forskare vid Lunds universitet. Trivector har varit program-koordinator för  LETS 2050 med ansvar för projektledning samt  intern och extern kommunikation. Trivector har också deltagit i forskningen i flera av delprojekten.

För denna bok tar vi endast betalt för hantering och lagerhållning.

Beställ här!

Pris

Pris inkl moms: 18,02 kr (exkl moms: 17,00 kr)

Frakt: 37.00 kr om du köper en bok. Köper du fler kan fraktkostnaden minska. Vi använder Postens porto.

Köper du 5 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

 

Om boken

Författare

Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Nora Smedby

Format

pocket

Utgiven

2013

Språk

svenska

ISBN

978-91-86961-09-1