Förstå framtiden först

Kol-TRAST

Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST

En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling. Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektet PROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.


Handboken har tagits fram på initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting samt trafikverket. En referensgrupp, med representanter från kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag, har bidragit med värdefulla synpunkter till projektet. Samtliga författare arbetar på Trivector.

Här kan du ladda ner boken Kol-TRAST utan kostnad. 

Beställ här!

Pris

Pris inkl moms: 397,50 kr (exkl moms: 375,00 kr)

Frakt: 49.00 kr om du köper en bok. Köper du fler kan fraktkostnaden minska. Vi använder Postens porto.

Köper du 5 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

 

Om boken

Författare

Per Gunnar Andersson, Astrid Bergman, Paulina Eriksson, Lena Fredriksson, Malin Gibrand, Joel Hansson, och Erik Sjaunja

Format

pocket

Utgiven

2012

Språk

svenska

ISBN

978-91-7164-842-6