Förstå framtiden först

Podden Esplanad

Esplanad - podd om staden, trafiken och framtiden

Esplanad är Trivector Traffics podd om staden, trafiken och framtiden. Vi tar upp trafik- och stadsutveckling ur ett brett perspektiv och diskuterar olika ämnen tillsammans med intressanta gäster.

Avsnitt 27 – Almedalenspecial 2019 – Trafik för en hållbar framtid

Kortversion av Trivectors seminarier i Almedalen 2019

Nu har du chansen att få en kortversion av hela Trivectors dag i Almedalen 2019. Diskussioner kring många intressanta ämnen, bl.a. nya smarta fordon, hur nattågstrafiken i Europa kan komma igång, varför det satsas så lite på cykel och om vi kommer att klara transporternas klimatmål.

Bland de intervjuade finns Daniel Helldén, Caroline Hjelm, Jakop Dalunde, Stefan Engdahl, Sven Hunhammar, Emma Berginger och Helena Bjarnegård.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

I år har vi även filmat våra seminarier från Almedalen.


Avsnitt 26 – Fredrik NG Andersson, nationalekonomen som inte tror att ångest är lösningen på klimatkrisen

Fredrik NG Andersson

Esplanad har träffat nationalekonomen Fredrik NG Andersson för att diskutera klimatfrågan och vilken roll ekonomin spelar i denna. Fredrik belyser det mod som krävs av politiker och tror inte på klimatångest. Dessutom diskussioner kring stad och land, marknadsekonomi och framtidsspaningar. I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.


Avsnitt 25 – Framtidens kollektivtrafik – vad innebär alla nya tjänster?

Christer Ljungberg, Eva Tiséus, John Hulthén och Caroline Ljungberg Tooulson

Inom kollektivtrafiken händer det just nu väldigt mycket. Vi ser en massa nya tjänster till följd av digitaliseringen; elscootrar, transport som tjänst, bilpooler m.m. Vad innebär detta för kollektivtrafiken? Och hur kan kollektivtrafiken samarbeta med dessa nya aktörer?

Dessutom har kollektivtrafiken lyfts upp inom viktiga punkter i 73-punktsöverenskommelsen från regeringen – vad kommer detta att innebära? Och hur kan alla dessa saker bidra till att nå Sveriges ambitiösa klimatmål?

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar dessa frågor med en panel:

  • John Hultén, föreståndare på K2, nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik
  •  Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev
  • Christer Ljungberg, VD på Trivector

Avsnitt 24 – Mark Isitt om dagens arkitektur, mellanstora städers höjdpunkter och att röra om i grytan

Arkitekturkritikern Mark Isitt besöker podden Esplanad.

Esplanad har träffat Mark Isitt, arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten i 10 år som synts i flera SVT-produktioner, gjort programserier i radio och har skrivit flera böcker, nu senast om FN-högkvarteret i New York. Han har nyligen tilldelats Kritikerpriset 2019 av en enig jury. Kritikerpriset delas varje år ut av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur.

Vi diskuterar Mark Isitts programserie Stadsinspektionen i P1, och vad som gör mellanstora svenska städer så intressanta. Mark delar med sig av höjdpunkter från bl.a. Kristianstad, Haparanda och Skövde. Vi pratar också om hur dagens arkitektur kan göras både modernt och spännande, och hur trafik och mobilitet bör tas in i staden för att få den att fungera som bäst.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.


Avsnitt 23 – Jan Scherman om stad och land, realtidspolitik och hotet mot demokratin

Caroline Ljungberg Toulson, Björn Wendle och Jan Scherman

Jan Scherman är journalisten med en lång tv-karriär bakom sig, bl.a. på Aktuellt, Kalla fakta och som TV4’s vd under många år. Senast gjorde han tre mycket uppmärksammade program på SVT om demokrati, ”Länge leve demokratin”.

Esplanad har träffat Jan för att diskutera hans arbete med att försöka förstå hur demokratin verkligen mår och vad han tagit med sig från de tre programmen. Vi diskuterar de stora skillnaderna mellan stad och land, vad det betyder för demokratin och hur det hänger ihop med klimatfrågorna som är en central fråga för transportsystemets utveckling. Dessutom pratar vi om den realtidspolitik som råder och de kortsiktiga intressen som får stort inflytande.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Björn Wendle.


Avsnitt 22 – Eva Karlsson om Houdinis väg till hållbarhet

Poddinspelning med Eva Karlsson, Houdini

Esplanad har träffat Eva Karlsson, vd på klädföretaget Houdini, där hållbarhet och funktion går hand i hand och är en självklar del i varumärket. Vi sågs på Houdinis huvudkontor i Nacka för att prata om hur företaget arbetar för att inte bidra till någon som helst negativ miljöpåverkan; genom rätt material, återvinningsboxar i butikerna och arbete med transporterna.

Dessutom pratade vi om delningsekonomi och om Houdinis test av kläder som tjänst, ett slags Netflix för kläder där man får hyra olika paket beroende på vad man behöver. 

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.


Avsnitt 21: Lena Erixon om tågförseningarna, hennes roll som GD och varför vi behöver arbeta mer med steg 1- och 2-åtgärder

Lena Erixon, GD Trafikverket

Esplanad har träffat Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. Vi sågs på huvudkontoret i ett snöigt Borlänge, för att diskutera Trafikverkets roll och hennes vision som generaldirektör. Vi tar även upp Riksrevisionens granskning av Trafikverkets fyrstegsprincip, som Trafikverket tycker är bra och tar till sig. Erixon menar att vi måste arbeta mer med de första stegen för långsiktiga effekter. Dessutom diskuterar vi frågan kring tågförseningar och vad Trafikverket kan göra för att förbättra läget. Erixon förstår att resenärerna inte är nöjda, det är inte Trafikverket heller.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.


Avsnitt 20, Anna Johansson om att vara minister med ansvar för Sveriges infrastruktur och vad som krävs för att den ska bli hållbar

Caroline Ljungberg Toulson, Anna Johansson och Axel Persson

Esplanad har träffat Anna Johansson, socialdemokratisk politiker, ordförande i arbetsmarknadsutskottet och före detta infrastrukturminister. Vi sågs i Sveriges riksdag för att diskutera hur det är att bli minister, hur mycket de 622,5 miljarderna i nationella planen egentligen räcker till och vad arbetet i arbetsmarknadsutskottet innebär. Vi diskuterar också vad som behövs för att nå våra miljömål, varför förankring är viktigt och att tågförseningarna fortfarande är ett stort problem.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson


Avsnitt 19, Lukas Memborn – Blockera inte möjligheterna att bygga en stad som kan fungera med hållbara transporter

Arkitekten Lukas Memborn grävde fram Göteborgs bortglömda stadsplaner och belönades med 2017 års Yimbypris.

Gamla stadsplaner var mycket tätare än dagens förtätning i städerna, trots att byggnaderna var lägre förr. Idag bygger vi inte efter behoven, och istället för förtätning ger våra planer en blockering av stadens värden. För att uppnå en mer tidsenlig planering och arkitektur krävs samverkan i större utsträckning, och t.ex. kan autonoma fordon samlas till kollektivtrafik och därmed spara yta. Hör arkitekten Lukas Memborn som grävt fram Göteborgs bortglömda stadsplaner och därför blev prisad med 2017 års Yimbypris.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.


Avsnitt 18, Kollektivtrafik och stadsutveckling – från Beirut till Kiruna

Esplanad: Kollektivtrafik och stadsutveckling – från Beirut till Kiruna

Under arkitekturfilmsfestivalen, Arch Film Lund, visades filmen Beirut, Under the Bridge, som handlar om hur bristen på fungerande kollektivtrafik påverkar stadsutvecklingen i Beirut. Filmen utforskar den dagliga kampen med att återställa kollektivtrafiken i Libanons huvudstad Beirut, märkt av och fortfarande traumatiserad av inbördeskriget 1975.

Vi passade efter filmen på att spela in ett poddavsnitt för att utifrån filmen bl.a. diskutera hur viktig kollektivtrafiken är för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till stadsutveckling samt hur vi kan lära oss av att titta på hur städer i andra världsdelar gör.

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna tillsammans med en panel:

  • Titti Olsson, chefredaktör för tidskriften Stad
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och riksarkitekt
  • Per Gunnar Andersson, kollektivtrafikexpert från Trivector

Avsnitt 17: Almedalenspecial 2 2018: Trafik för en hållbar framtid

Esplanad Almedalen-special 2 2018: Trafik för en hållbar framtid

Hur kan tågtrafiken utvecklas till det smartaste alternativet för långdistansresor? Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem? Vem äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet? Cyklandet har minskat – hur vänder vi utvecklingen? Det är några av de frågor vi diskuterade med ett antal experter under vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Fores, Caroline Åstrand, SJ, Fredrik Wahrolén, Mercedes-Benz Sverige Anna Niska, VTI och Maria Krafft, Trafikverket.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Alexander Börefelt.


Avsnitt 16: Almedalenspecial 1, 2018: Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?

Podden Esplanad spelas in i Almedalen

Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Många nya verktyg införs den närmaste tiden: bonus-malus, reduktionsplikt osv. Men om målet skall nås krävs också andra åtgärder, bl a när det gäller transportsnål samhällsplanering. Hur ser läget ut här? Vilka åtgärder behöver vi komplettera med för att målet skall kunna uppnås?

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 4 juli 2018.

I panelen:
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Anders Wijkman, Debattör och författare
Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister


Avsnitt 15 – Lars Strömgren om cykeltrender, elcyklarnas framfart och cykelns plats i staden

Axel Persson, Lars Strömgren, Caroline Ljungberg Toulson

Esplanad har träffat Lars Strömgren för att diskutera cykling och vad det är som gör just cykeln så spännande. Lars Strömgren är ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclist’s Federation.

Vi diskuterade cyklingens utveckling, vilken roll cykeln fyller för att hjälpa till att nå våra högt uppsatta klimatmål och hur vi kan skapa plats i staden för cykeln tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer.

I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.


Avsnitt nr 14: Jordens omkrets minus två mil

Esplanad nr 14, Caroline Ljungberg, Christer Larsson, Marcus Horning

Ett samtal om hur städer kan samverka och skapa värde för varandra. Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö Stad, och Marcus Horning, Lunds kommun, om hur ett plus ett blir mer än två.

Varför behöver vi samverka och vad kan vi få ut av det? Vilka blir viktiga stadsbyggnadsfrågor framöver? Hur kommer digitaliseringen påverka stadsrummet och stadsbyggandet? Och varför behöver vi tänka tvärs och arbeta på tvärs? 

I studion finns Caroline Ljungberg och diskuterar frågorna med stadsbyggnadsdirektörerna.


Avsnitt 13 – Blir transportsystemet nånsin jämställt?

Esplanad avsnitt 13: Caroline Ljungberg, Lena Smidfelt Rosqvist, Emma Berginger och Christian Dymén

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Detsamma gäller män och kvinnors makt över sina egna transportval, och att mäns och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och väga lika tungt i beslutsprocessen. Samtidigt visar forskningsstudier och resvaneundersökningar att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, både när det gäller färdmedelsval och längden på resorna. Man kan därför fråga sig – blir transportsystemet nånsin jämställt?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 18 december. 

Med i panelen finns:

  • Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
  • Christian Dymén, forskare, Trivector
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

Avsnitt 12: Sofia Ulver – om konsumtionsmönster, bilens status och plattformsekonomi

Avsnitt 12: Sofia Ulver – om konsumtionsmönster, bilens status och plattformsekonomi

Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på konsumtionsmönster och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden.

Vi träffade Sofia på Trivectors kontor i Lund och diskuterade konsumtion kopplat till ett mer hållbart transportsystem, bilens status nu och i framtiden, att delningsekonomi egentligen borde kallas plattformsekonomi och vilka trender och konsumtionsmönster som kommer att påverka oss framöver.

I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.


Nr 11 - Almedalenspecial 2: Vems ansvar är det hållbara transportsystemet?

Esplanad Avsnitt 11 – Almedalenspecial 2

Är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem? Vem ska göra jobbet för att ändra våra (o)hållbara resvanor? Och vilket ansvar har egentligen fastighetsbranschen för resor och transporter? Det är några av de frågor vi diskuterade med elva experter under vårt seminarium i Almedalen 5 juli. Bland de intervjuade finns Karolina Skog, miljöminister, Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige, Maria Krafft, måldirektör Trafikverket, Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott, m.fl. I studion finns Caroline Ljungberg och Björn Wendle, Trivector.


Nr 10 - Almedalenspecial 1: Löser ny teknik och nya tjänster transporternas hållbarhetsproblem?

Löser ny teknik och nya tjänster transporternas hållbarhetsproblem?

Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna med en panel, och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 5 juli 2017.

I panelen:
Jan Hellåker, programdirektör, Drive Sweden
Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH
Jonas Åkerman, programchef Mistra SAMS, KTH


Nr 9 - Mattias Goldmann – Kommer vi att nå målet om fossilfritt transportsystem 2030?

Christian Dymén, Mattias Goldmann, Caroline Ljungberg

Esplanad har träffat Mattias Goldmann, VD på Fores och på 2030-sekretariatet. Vi diskuterade varför de tre B’na bilen, bränslet och beteendet är viktigast att arbeta med, vilka verktyg som finns inom de två första och varför det sistnämnda, beteendet inte fått lika stor plats. Dessutom pratade vi om förslaget till Sveriges nya klimatlag och vad det faktiskt kommer att innebära framöver.

När vi spelade in avsnittet hade Trump ännu inte gått ut med att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket sedan skedde 1 juni.

I studion finns Caroline Ljungberg och Christian Dymén. 


Nr 8 - HG Wessberg om Sverigeförhandlingen

Esplanad med HG Wessberg, Sverigeförhandlingen

HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, har en gedigen bakgrund, bl.a. som stadsrådssekreterare till Fredrik Reinfeldt och sitter även som ledamot i Europeiska Revisionsrätten.

Vi träffade HG och fick svar på vad Sverigeförhandlingen är och faktiskt innehåller. HG berättade om hur Sverigeförhandlingen kan göra Sydsverige till ett arbetsmarknadsområde och det skifte som gjort att man nu satsar på infrastrukturbyggande kopplat till bostadsbyggande och inte var för sig. Dessutom om höghastighetstågen kommer att bli av och varför HG tycker att staten bör sälja sin andel i Telia. I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

 

 

 


Nr 7 – Charlotta Mellander om urbaniseringen och framtidens attraktiva städer

Esplanad med Charlotta Melander

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi. Hon är expert på vilka platser vi vill bo på och vilka ekonomiska konsekvenser detta leder till. Caroline Ljungberg och Eric Dahlén träffade Charlotta på Handelshögskolan i Jönköping för att diskutera kring kopplingen mellan stad och land, vilka städer som vinner i längden, urbaniseringens framfart och varför just Åre är en ort som lyckats.


Nr 6 Vad betyder Trump och Marrakech för trafik, klimat och miljö?

I panelen finns: Lars J Nilsson, Roger Hildingsson och Lena Smidfelt Rosqvist.

Mycket sker runtomkring oss; en pågående globalisering, urbanisering, en vinst för Brexit i Storbritannien och klimatskeptikern Trump som tillträder som ny president i USA. Samtligt arbetar man världen över med klimatfrågorna, som senast diskuterades under COP22 i Marrakech. Vad betyder allt detta för trafik, klimat, miljö och den framtida värld vi ska forma?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 20 december.

Med i panelen finns:
Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH
Roger Hildingsson, forskare i statsvetenskap, Lunds Universitet
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector


Nr 5 Karolina Skog - miljöministern om Marrakech, stadsutveckling och framtiden

Karoline Skog, Erik Stigell och Caroline Ljungberg

Karolina Skog tillträdde i år som miljöminister efter arbete som politiker och kommunalråd i Malmö. Förutom miljöfrågor har hon även ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling. Caroline Ljungberg och Erik Stigell träffade Karolina på Miljö- och energidepartementet för att diskutera hur det är att vara minister och vad skillnaden är från hennes tidigare roll som kommunalråd. Dessutom fick vi en optimistisk rapport från COP22 i Marrakech, en uppdatering om Karolinas bild av stadsmiljöavtalen och deras succé och diskussioner om stadsutveckling, drivmedel och framtiden.


Nr 4 Anders Wijkman - kommer vi uppnå klimatmålen?

Anders Wijkman har en lång bakgrund inom politiken och ideella organisationer. Han har varit riksdagsman för Moderaterna, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, och däremellan generalsekreterare för Röda Korset och Naturskyddsföreningen. Just nu har han precis avslutat sitt arbete som ordförande i Miljömålsberedningen, som lämnat sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk till regeringen. Med flertalet tuffa förslag på mål hoppas man få upp klimatpolitiken på bordet. Men kommer vi att uppnå målen? Är det ens möjligt? I studion finns Caroline Ljungberg och Erik Stigell.


Nr 3 Almedalen special

Ett nytt avsnitt från podden Esplanad är ute nu. Det är ett specialavsnitt från Almedalen, med intervjuer av paneldeltagare från Trivectors seminarium 5 juli. Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Anders Wijkman, Jessica Rosencrantz och Jonas Bjelfvenstam. I studion finns Caroline Ljungberg och Eric Dahlén.


Nr 2 Fredrik Gertten om Bikes vs Cars

Varför ser städer ut som dom gör och hur har det kunnat bli en naturlig utveckling att bilen dominerar? Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson träffar Fredrik Gertten, filmare och journalist, för att prata om hans film Bikes vs Cars och alla resor han gjort kopplat till filmen. Hur har filmen mottagits runt om i världen? Och vad är det första Fredrik skulle göra för att öka cyklingen om han blev stadsminister?


Nr 1 Christer Ljungberg - vem behöver självkörande bilar?

Självkörande bilar ligger allra högst upp på hajpkurvan.Varför är det så? Och vad händer när vi får självkörande bilar – vem ska använda dom och vilka blir egentligen effekterna? Caroline Ljungberg och Erik Stigell träffar Trivectors vd Christer Ljungberg för att diskutera det hett omtalade fenomenet.

Lyssna på Esplanad

Vem vill du ska intervjuas?

Vilka gäster får vi absolut inte missa att bjuda in till Esplanad? Maila ditt tips till esplanad@remove-this.trivector.se