Förstå framtiden först

Infotek

2018_65 Region Skåne School Mobility Labs v 1.0

Hur får vi till en omställning mot mer hållbart resande till skolan? I samarbete med Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB har Trivector genomfört en samskapandeprocess med barn och föräldrar på Sallerupskolan i Eslöv. I rapporten finns resultat från processen och rekommendationer för genomförandet av så kallade School Mobility Labs.

Projektet finansierades av Region Skåne inom utlysningen ”Normkreativ innovation” med medel från Tillväxtverket inom Jämställd regional tillväxt.

Filnamn: 2018_65_Region_Skåne_School_Mobility_Labs_v1.0.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Nina Hvitlock, Hanna Wennberg, Åse Dannestam, Katarina Evanth, Helena Runesson
Skapad datum: 2018-10-04
Filstorlek: 3.8 MB