Förstå framtiden först

Infotek

E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem

Den snabbt växande e-handeln påverkar våra köpvanor samt våra resvanor. Under 2010 initierade Trafik och väg vid LTH och Trivector Traffic tillsammans denna forskning om effekterna och hållbarhetspotentialen av online shopping avseende transporter. Den svenska Energimyndigheten godkände vårt förslag och projektet inleddes 2011.

Filnamn: 2013_06_Energimyndigheten_Potential_E-handel_2013-06-28.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Lena Smidfelt Rosqvist, Lena Hiselius, Anna Clark, Emeli Adell, Lovisa Indebetou
Skapad datum: 2013-06-17
Filstorlek: 799 kB