Förstå framtiden först

Infotek

Fler resenärer med takttidtabeller och knutpunktstrafik

Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.

Filnamn: WhitePaper_Takttrafik.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: White papers
Författare: Mats Améen
Skapad datum: 2017-11-20
Filstorlek: 764 kB