Förstå framtiden först

Infotek

Hög prioritet för gång- och cykeltrafik i samhällsplaneringen – hinder och framgångsfaktorer

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur arbetet med att ge gång- och cykeltrafik hög prioritet i kommunal planering kan utvecklas. Detta görs genom fallstudier i två skånska kommuner med aktiv planering för gång och cykel: Malmö stad och Lunds kommun.

Filnamn: 2011_94_HMSkane_GC_i_planer_v1_1.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Hanna Wennberg, Jesper Nordlund
Skapad datum: 2012-02-29
Filstorlek: 4.1 MB