Förstå framtiden först

Infotek

Inducerad trafikefterfrågan – hjälp att hantera fenomenet i planering av trafiksystemet

Denna rapport är den sammanfattande slutredovisningen av ett större forskningsprojekt inom ramen för Vägverkets SNE-grupp RPD (Road Planning and Design). Projektet som helhet har behandlat inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser och syftar till att förbättra kunskapen om hur kapacitetshöjande väginvesteringar påverkar trafikarbetet och miljön och därmed de övergripande transportpolitiska målen.

Filnamn: Inducerad_trafikefterfragan_slutrapport_version_1_0_110221_skickad.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Lena Smidfelt Rosqvist, Jesper Nordlund
Skapad datum: 2011-02-21
Filstorlek: 533 kB