Förstå framtiden först

Infotek

Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering

På uppdrag av Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken har Trivector Traffic gjort denna utvärdering av hur det transportpolitiska målet om jämställdhet beaktats i åtgärdsplaneringen av transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. Projektet har finansierats av Ungdomsstyrelsen.

Filnamn: ntverket_rapport_2_2010_jmstlldhetsgranskning_av_tgrdsplaneringen_2010-2021.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Skapad datum: 2010-12-21
Filstorlek: 0.9 MB