Förstå framtiden först

Infotek

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar

Under våren 2012 har Trivector Traffic på uppdrag av Trafikverket genomfört en kartläggning och analys i syfte att förstå vilka problem som finns i orterna Ullared och Torup samt vilka åtgärder (steg 1 och 2, fyrstegsprincipen) som skulle kunna utnyttjas för att lösa dessa.

Filnamn: Metodik_for_atgardsvalsstudier_120620.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Caroline Ljungberg, Max Hanander, Leif Linderholm
Skapad datum: 2012-06-30
Filstorlek: 310 kB