Förstå framtiden först

Infotek

Möjligheter med mobility management

Hur kan vi planera städer som på lång sikt är hållbara? Hur ser vi till att de är resurseffektiva och samtidigt attraktiva? Och hur kan det göras i våra svenska städer?

Filnamn: Uthallig_kommun__Mojligheter_med_mobility_management.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Trivector Traffic
Skapad datum: 2015-01-21
Filstorlek: 1.4 MB