Förstå framtiden först

Infotek

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt – Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter

Syftet med projektet är att undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till det transportpolitiska hälsomålet.

Filnamn: 2012_62_TRV_Okad_folkhalsa_v1.0.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Anna Clark, Hanna Wennberg, Lovisa Indebetou
Skapad datum: 2012-09-24
Filstorlek: 482 kB