Förstå framtiden först

Infotek

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp – åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik och tätortslösningar

Trivector Traffic har, på uppdrag av SIKA och trafikverken, under ungefär en månads tid specialstuderat effekter samt kostnader för ett antal fall som behandlar åtgärder för hur transporter i storstäder, tätorter samt i pendlingsstråk mellan tätorter kan ske effektivare.

Filnamn: Overflyttningspotential_person-_och_godstransporter_Trivector_1.0_081201_skickad.pdf
Filtyp: PDF
Kategori: Rapporter
Författare: Katarina Evanth, Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist
Skapad datum: 2008-11-28
Filstorlek: 629 kB